DRODZY KASPROWICZANIE!

XIV Zjazd Absolwentów I LO w Świdnicy, planowany na dzień 19-20 września 2020 r., został odwołany.
Komitet Organizacyjny XIV Zjazdu Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy zdecydował o odwołaniu Zjazdu ze względu na panującą pandemię koronawirusa.
Decyzja co do nowego terminu Zjazdu, uwzględniająca sytuację epidemiczną, zapadnie we wrześniu 2020 r.
Komitet Organizacyjny