Samorząd Uczniowski I LO w Świdnicy na rok 2021/2022

SAMORZĄD UCZNIOWSKI I LO w ŚWIDNICY NA ROK SZKOLNY 2021/2022
Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego- Anna Galicka (3C)
Zastępca przewodniczącego- Jakub Stolarczyk (3p)
Sekretarz- Stanisław Madziara (3P)
Skarbnik- Justyna Dudkiewicz (2D).
Opiekun Samorządu- Anita Kwiecień