HYMN LICEUM


Naszym hasłem sztandaru strzec
Wciąż wyższych celów sięgać
W rodzinę szkolną łączy nas
Wieczna przyjaźń i przysięga

Kasprowiczanie naprzód
My Kolumbowie nowych czasów
Pałeczkę wiedzy z rąk do rąk
Sztafeto ery z grodu Piastów

Tutaj znajdziemy miejsce swe
Gdzie my tam trud i radość
Śmiało kroczymy w nowe dni
Niech nam żyje myśl i młodość

Kasprowiczanie naprzód
My Kolumbowie nowych czasów
Pałeczkę wiedzy z rąk do rąk
Sztafeto ery z grodu Piastów

tekst - Grażyna Skoczek
muzyka - Aleksander Sztejnberg