Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019.

Członkowie Rady Rodziców I LO w Świdnicy im. J. Kasprowicza w roku szkolnym 2019/2020

Rachunek Bankowy Rady Rodziców przy I LO w Świdnicy im J. Kasprowicza:

Konto bankowe Santander Bank Polska S.A. 85 1090 2369 0000 0001 1802 7607
Tytułem: „Wpłata na rzecz RR + (Imię ucznia) + (Nazwisko ucznia) + (klasy do której uczęszcza)
Dziękujemy za wsparcie

Przekaż 1,5% podatku

Dotychczasowa współpraca z Fundacją "Rodzice Szkole" dotycząca przekazania 1,5% podatku dochodowego na działalność Rady Rodziców, z przyczyn organizacyjnych została zakończona. Podpisano porozumienie z Fundacją AVE, działającą na takich samych zasadach. W celu przekazania 1,5% podatku należy w zeznaniu podatkowym wpisać nr KRS: 0000229157 cel szczegółowy "RR I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy"

„Od lektury do Kultury” – sprawozdanie

"Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr,
które posiada, ale jego czynów.
Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."
- Jan Paweł II

Wychodząc naprzeciw reformie edukacji, która jest przyczyną rosnących potrzeb naszej biblioteki szkolnej, rodzice uczniów I Liceum Ogólnokształcącego zainicjowali akcję „Od lektury do kultury”, której celem była zbiórka lektur. Rada Rodziców wystąpiła do trzech świdnickich szkół z prośbą o nieodpłatne przekazanie na rzecz biblioteki szkolnej I LO woluminów, które obecnie zostały z kanonu lektur gimnazjalnych przeniesione do szkół ponadpodstawowych. Szkoły podstawowe nr 4 , 6 oraz 105 okazały się niezwykle hojne i podarowały nam w sumie 409 książek. W ramach podziękowania Rada Rodziców zakupiła i przekazała lektury do bibliotek Szkoły Podstawowej nr 6 i 105.

Do naszej akcji przyłączyły się Klub Młodych Unicef i biblioteka szkolna, organizując wśród uczniów zbiórkę używanych lektur. Do tej pory udało się zebrać w ten sposób 26 lektur.

Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom i równocześnie oświadczamy, że to nie koniec akcji „Od lektury do kultury”. Nadal szkolna biblioteka „przygarnie” każdą lekturę, która zagubiona, zapomniana ukrywa się u Was lub Waszych znajomych na półce, pokrytej kurzem. Obiecują, że otoczą ją należną jej troską i opieką.