Rekrutacja w roku szkolnym 2022/2023

Lista przyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy


Lista przyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy


Rekrutacja uzupełniająca do I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy.Listy zakwalifikowanych kandydatów


Listy zakwalifikowanych kandydatów


ZGODY


DEKLARACJA PRZEDMIOTU ROZSZERZONEGO W KLASIE I PDEKLARACJA PRZEDMIOTU ROZSZERZONEGO W KLASIE I P
DEKLARACJA PRZEDMIOTU JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO W KLASIE I GDEKLARACJA PRZEDMIOTU JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO W KLASIE I G
DEKLARACJA PRZEDMIOTU JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO W KLASIE I MDEKLARACJA PRZEDMIOTU JAKO DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO W KLASIE I MZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA Z RELIGII, ETYKI


ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
DEKLARACJA UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA Z RELIGII, ETYKI


KANDYDACI! PRZECZYTAJCIE UWAŻNIE!

Zdjecie

W piątek 24 czerwca otrzymacie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Prosimy Was o wprowadzenie ocen i osiągnięć do systemu VULCAN, a następnie sporządzenie i przyniesienie potwierdzonej kserokopii świadectwa do I LO w Świdnicy. W dniach 27 i 28 czerwca w godz. 8.30 – 14.00 będzie na Was czekać Komisja Rekrutacyjna.
8 lipca z kolei odbierzecie w swoich szkołach zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Potwierdzone kserokopie tego dokumentu należy niezwłocznie dostarczyć do licem po uprzednim wprowadzenie wyników do systemu VULCAN. Tym razem komisja oczekuje Was 11 i 12 lipca w godz. 8.30 – 14.00.
Pamiętajcie, aby każdorazowo mieć przy sobie formularze (do wydrukowania w systemie), na których członkowie komisji rekrutacyjnej potwierdzą złożenie przez Was dokumentów.
Czekamy na Was i trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki!

ZASADY REKRUTACJI
do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowiczaw Świdnicy
na rok szkolny 2022/2023
dla absolwentów szkoły podstawowej

ZdjecieZdjecie

Nasza oferta edukacyjna dla kandydatów do klas pierwszych „Kasprowicza”

Oferta edukacyjna
dla absolwentów szkoły podstawowej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
na rok szkolny 2022/2023

Założenia oferty szkolnej:

 1. Szkoła oferuje nauczanie na poziomie rozszerzonym 3 przedmiotów obowiązkowych od klasy I.
 2. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru. Do momentu ukończenia pierwszej klasy uczniowie za zgodą dyrektora szkoły mogą dokonać zmiany klasy, a tym samym rozszerzeń.
 3. Wszystkie klasy obowiązuje nauka języka angielskiego.
 4. Szkoła proponuje nauczanie w pięciu klasach I:
  1. klasa biologiczno-chemiczna
   • obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka
   • drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: niemiecki
  2. klasa humanistyczna
   • obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski
   • drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: francuski
  3. klasa politechniczna (pod patronatem Politechniki Wrocławskiej)
   • obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka/język angielski,
   • drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: niemiecki
  4. klasa językowo-geograficzna (pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
   • obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia, matematyka
   • drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: niemiecki/francuski.
  5. klasa matematyczno-biologiczna
   • obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, biologia, język angielski,
   • drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: niemiecki/francuski
 5. Grupa języka angielskiego nie może liczyć mniej niż 15 osób i nie więcej niż 24 uczniów.
 6. Grupa z informatyki, grupa z języka francuskiego nie może liczyć mniej niż 15 osób i nie więcej niż 18 uczniów (ograniczona liczba miejsc w sali informatycznej).
 7. Decyzję na temat utworzenia grup z języka angielskiego, języka francuskiego i informatyki, po zapoznaniu się z wyborami uczniów, podejmuje dyrektor szkoły.

KOMUNIKAT
DYREKTORA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. JANA KASPROWICZA w ŚWIDNICY

z dnia 8 lutego 2022 r. w/s wyznaczenia obowiązkowych przedmiotów, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji na rok szkolny 2022/2023