Rekrutacja w roku szkolnym 2023/2024


ZGODY

Dla wszystkich ZGODA- wizerunek, religia, etyka 1 G ZGODA- fran. - niem

1 M ZGODA- fran. - niem 1 P ZGODA- ang. - infor.


REKRUTUJEMY!

Punkt naboru rekrutacyjnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy zwraca się z prośbą do przyszłych Kasprowiczan o niezwłoczne złożenie:
1. Kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w dniach:
23 czerwca 2023 r. w godz. 10.30 - 14.00.
26 – 30 czerwca 2023 r. w godz. 9.30 - 14.00.
2. Kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty w dniach:
06 – 07 lipca 2023 r. w godz. 9.30 - 14.30
10 lipca 2023 r. w godz. 9.30 - 14.30
Punkt znajduje się na I piętrze w korytarzu.
A oprócz powyższych wyznaczonych godzin i dni, w lipcu (03-10) można składać kopie dokumentów w sekretariacie szkoły (w godz. 7.00-15.00)
ZAPRASZAMY i CZEKAMY!

ZGŁOŚ KANDYDATURĘ!

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

Nasza oferta edukacyjna dla kandydatów do klas pierwszych „Kasprowicza”

Oferta edukacyjna
dla absolwentów szkoły podstawowej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
na rok szkolny 2023/2024

Założenia oferty szkolnej:

 1. Szkoła oferuje nauczanie na poziomie rozszerzonym 2 lub 3 przedmiotów obowiązkowych od klasy I.
 2. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru. Do momentu ukończenia pierwszej klasy uczniowie za zgodą dyrektora szkoły mogą dokonać zmiany klasy, a tym samym rozszerzeń.
 3. Wszystkie klasy obowiązuje nauka języka angielskiego.
 4. Szkoła proponuje nauczanie w pięciu klasach I:
  1. klasa biologiczno-chemiczna
   • obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia, matematyka
   • drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: niemiecki
  2. klasa humanistyczna
   • obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski
   • drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: francuski
  3. klasa politechniczna (pod patronatem Politechniki Wrocławskiej)
   • obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka/język angielski,
   • drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: niemiecki
  4. klasa matematyczno-geograficzna (pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu)
   • obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia, język angielski,
   • drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: niemiecki/francuski.
  5. klasa językowo-matematyczna
   • obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka
   • drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: niemiecki/francuski
   • zajęcia dodatkowe do wyboru: język niemiecki w komunikacji lub język francuski w komunikacji
 5. Grupa języka angielskiego nie może liczyć mniej niż 15 osób i nie więcej niż 24 uczniów.
 6. Grupa z informatyki, grupa z języka francuskiego nie może liczyć mniej niż 15 osób i nie więcej niż 18 uczniów (ograniczona liczba miejsc w sali informatycznej).
 7. Decyzję na temat utworzenia grup z języka angielskiego, języka francuskiego i informatyki, po zapoznaniu się z wyborami uczniów, podejmuje dyrektor szkoły.

KOMUNIKAT
DYREKTORA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. JANA KASPROWICZA w ŚWIDNICY

z dnia 6 lutego 2023 r. w/s wyznaczenia obowiązkowych przedmiotów, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024