Oferta edukacyjna
dla absolwentów szkoły podstawowej
I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy
na rok szkolny 2024/2025

Założenia oferty szkolnej:

 1. Szkoła oferuje nauczanie na poziomie rozszerzonym 2 lub 3 przedmiotów obowiązkowych od klasy I.
 2. Szkoła oferuje nauczanie w systemie klasowym. Wyboru klasy uczniowie dokonują na etapie naboru. Do momentu ukończenia pierwszej klasy uczniowie za zgodą dyrektora szkoły mogą dokonać zmiany klasy, a tym samym rozszerzeń.
 3. Wszystkie klasy obowiązuje nauka języka angielskiego.
 4. Szkoła proponuje nauczanie w dwóch klasach pierwszych:
  1. klasa politechniczna (pod patronatem Politechniki Wrocławskiej)
   • obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka, informatyka/język angielski,
   • drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: niemiecki
  2. klasa językowo-matematyczna
   • obowiązkowe przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka,
   • drugi język obcy nowożytny na poziomie podstawowym: niemiecki/francuski,
   • zajęcia dodatkowe do wyboru: język niemiecki w komunikacji lub język francuski w komunikacji.
 1. Grupa języka angielskiego nie może liczyć mniej niż 15 osób i nie więcej niż 24 uczniów.
 2. Grupa z informatyki, grupa z języka francuskiego nie może liczyć mniej niż 15 osób i nie więcej niż 18 uczniów (ograniczona liczba miejsc w sali informatycznej).
 3. Decyzję na temat utworzenia grup z języka angielskiego, języka francuskiego i informatyki, po zapoznaniu się z wyborami uczniów, podejmuje dyrektor szkoły.

KOMUNIKAT
DYREKTORA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. JANA KASPROWICZA w ŚWIDNICY

z dnia 12 lutego 2024 r. w/s wyznaczenia obowiązkowych przedmiotów, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, które będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025