Logo

e-TwinningProjekty eTwinning: Budowanie Mostów Między Kulturami

W dzisiejszym globalnym społeczeństwie, w którym technologia odgrywa kluczową rolę w naszym codziennym życiu, młodzież ma nieograniczone możliwości nauki i współpracy. Jedną z platform, która umożliwia im eksplorowanie kultury, edukacji i współpracy międzynarodowej, jest eTwinning. To innowacyjne i dynamiczne narzędzie, które pozwala na połączenie uczniów i nauczycieli z różnych krajów europejskich w ramach projektów online.

Jedną z najważniejszych cech projektów eTwinning jest ich międzykulturowy wymiar. Młodzież naszego liceum angażuje się w projekty, które promują wzajemne zrozumienie, tolerancję i akceptację różnic kulturowych. Poprzez współpracę z rówieśnikami z różnych krajów, uczestnicy tych projektów mają okazję poznać inne obyczaje, tradycje, oraz zrozumieć, jakie wyzwania stoją przed młodymi ludźmi na całym świecie.

W ramach projektów eTwinning, młodzież może wykorzystać swoje umiejętności komunikacyjne, kreatywność i zdolności technologiczne. Tworzenie prezentacji, filmów, stron internetowych czy nawet organizacja wideokonferencji to tylko niektóre z działań, które angażują młodych ludzi w tym wieku. Współpraca online umożliwia im wymianę pomysłów, dyskusje oraz wspólne rozwiązywanie problemów, co rozwija ich umiejętności pracy zespołowej i komunikacyjne.

Projekty eTwinning nie tylko poszerzają horyzonty młodzieży, ale także rozwijają ich umiejętności cyfrowe. W dzisiejszym świecie, umiejętność korzystania z nowoczesnych technologii jest kluczowa, a uczestnictwo w projektach eTwinning daje młodym ludziom możliwość praktycznego wykorzystania tych umiejętności.

Co więcej, zaangażowanie się w projekty eTwinning może przyczynić się do rozwoju poczucia własnej wartości i pewności siebie u młodzieży. Współpraca z rówieśnikami z innych krajów pozwala im zobaczyć, jak ich pomysły i wysiłek przyczyniają się do osiągnięcia wspólnego celu, co wzmacnia ich poczucie przynależności i odpowiedzialności.

Wreszcie, projekty eTwinning stwarzają możliwość budowania trwałych przyjaźni i relacji między młodzieżą z różnych krajów. Wspólne doświadczenia, wyzwania i sukcesy tworzą więzi, które mogą przetrwać nawet po zakończeniu projektu.

Działania młodzieży w projektach eTwinning są nie tylko inspirujące, ale także odzwierciedlają potencjał tej generacji do budowania mostów między kulturami i tworzenia lepszego, bardziej zrozumiałego świata. Poprzez współpracę, komunikację i wspólne działania, młodzi ludzie są w stanie dokonać rzeczy wielkich i pozytywnie wpłynąć na otaczającą ich rzeczywistość.

Innovate and Connect: e-Twinning Business Card Challenge!

II semestr to okres wytężonej pracy uczniów klasy 1 M oraz zaprzyjaźnionej grupy z Hiszpanii z rejonu Navarra. Uczniowie pracują nad projektem, w czasie którego zakładają mini-przedsiębiorstwa istotne dla Polskiej i Hiszpańskiej gospodarki. Ich zadaniem jest wykorzystanie narzędzi takich jak Canva, włączając elementy sztucznej inteligencji (AI), do zaprojektowania własnych wizytówek biznesowych. Canva, będąc powszechnie używaną platformą, zapewni wygodne narzędzie pracy.

Z udziałem 24 uczniów z Hiszpanii nasi uczestnicy będą mieli okazję zaprezentować swoją kreatywność i umiejętności językowe podczas tworzenia i filmowania swoich biznes planów, prezentacji przedsiębiorstwa oraz wizytówek firmy. Po ukończeniu, efekty pracy zostaną udostępnione za pośrednictwem platformy Twinspace, umożliwiając wszystkim uczestnikom przeglądanie i docenienie każdej pracy.

Dodatkowo projekt ten stanowi okazję do zbadania różnic i podobieństw w świecie biznesu między Hiszpanią a Polską. Planujemy podzielić się możliwościami na obydwu rynkach pracy. Ta wymiana kulturowych i zawodowych perspektyw wzbogaci doświadczenie nauki dla wszystkich uczestników projektu.

Innovate and Connect: Business Card Challenge