Duplikaty dokumentów

Duplikat świadectwa - należy wypełnić wniosek (do pobrania), wpłacić 26,00 zł na nr rachunku: 85 1560 0013 2005 5067 5000 0001 i dołączyć kopię dowodu wpłaty.


Duplikat legitymacji - należy wypełnić wniosek (do pobrania ), wpłacić 9,00 zł na nr rachunku: 85 1560 0013 2005 5067 5000 0001 i dołączyć kopię dowodu wpłaty.