Dyrekcja

Dyrektor dr Robert Kaśków
Wicedyrektor mgr Marek Ibek

Nauczyciele

Język polski mgr Beata Wierzbicka
mgr Dagmara Walkowiak
mgr Marta Grylewicz-Kędzia
dr Robert Kaśków
Fizyka mgr Artur Żydek
mgr Szymon Gumny
Informatyka mgr Artur Żydek
mgr Dariusz Stelmach
Język angielski mgr Ewa Brońska
mgr Katarzyna Kopiec
mgr Ewa Prystacz-Pietrukiewicz
mgr Anna Wojas
mgr Michał Strauss
mgr Joanna Żach-Christ
mgr Joanna Kulig
Historia mgr Paweł Barański
dr Patrycjusz Malicki
Chemia mgr Małgorzata Horbaczyk
mgr Joanna Szumska
Wychowanie fizyczne mgr Jarosław Moczulski
mgr Adam Radzikowski
mgr Katarzyna Twaróg
mgr Joanna Kulig
mgr Jolanta Kumor
Język niemiecki mgr Bożena Furmankiewicz
mgr Adrian Gnilka
Biologia dr Michał Żabrowski
mgr Anita Kwiecień
Edukacja dla bezpieczeństwa dr Michał Żabrowski
Plastyka mgr Joanna Waksmundzka
mgr Marek Zywer
Geografia mgr Marek Ibek
mgr Magdalena Burchacka-Besser
Religia mgr Piotr Chlastawa
Język francuski mgr Małgorzata Szyszka
Matematyka mgr Adela Majewska
mgr Jerzy Schabowski
mgr Dariusz Stelmach
mgr Joanna Łopuszańska-Kułak
mgr Bartłomiej Żuchowski
Biznes i zarządzanie mgr Anita Kwiecień
Podstawy przedsiebiorczości mgr Anita Kwiecień
Etyka dr Robert Kaśków
Psycholog mgr Justyna Rum
Historia i teraźniejszość mgr Ryszard Gwóźdź
mgr Paweł Barański
mgr Marek Zywer
 

Pedagog szkolny

mgr Beata Radzięta-Lipska

 

Bibliotekarz szkolny

mgr Irena Szymaniak


Dyrektorzy z minionych lat

Nr      Imie i Nazwisko      Rok
1. dyr. Mieczysław Kozar - Słobódzki 1945 - 1946
2. dyr. Zygmunt Żytkowski 1946 - 1950
3. dyr. Paweł Wrzeszczyński - Polański 1950 - 1951
4. dyr. Konstanty Kochanowski 1951 - 1952
5. dyr. Józef Wilczak 1952 - 1965
6. dyr. Czesława Bednarska 1965 - 1980
7. dyr. Michał Kochan 01.05.1976 - 01.01.1977
8. dyr. Edward Mazur 1980 - 1983 1985 - 1986
9. dyr. Henryk Zawada 1984 - 1985 1986 - 2001
10. dyr. Robert Kaśkow od 01.09.2001Mieczysław Kozar - Słobódzki
- dyrektor szkoły w latach 1945 - 1946
Urodził się 1 stycznia 1884 roku w Chociniu, powiat Kałusz, kraj koronny Królestwa Galicji i Lodomerii monarchii austro - węgierskiej. Według innych źródeł data urodzenia to 29 sierpnia 1885 roku ( własnoręcznie wypełniona przez Mieczysława Słobódzkiego Karta ewidencyjna Związku Legionistów Polskich Oddział Pionki ). Ukończył Gimnazjum Klasyczne w Kołomyi, następnie studia germanistyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Po przeniesieniu do Stanisławowa, uczył w tamtejszym gimnazjum języka niemieckiego i wraz z żoną należał do chóru imienia Stanisława Moniuszki.
Po wybuchu I Wojny Światowej w 1914 roku został powołany do armii austro - węgierskiej. Następnie wstąpił do Legionów Polskich z przydziałem do 1 Pułk Artylerii, gdzie otrzymał pseudonim „Kozar”. Mianowany w do stopnia chorążego, następnie podporucznika brał udział w działaniach wojennych. Był dwukrotnie ranny. Po zakończeniu wojny osiadł z rodziną w Warszawie. Służył w Wojsku Polskim w stopniu porucznika, kapitana i majora pełniąc różne funkcje. Brał udział w "przewrocie majowym" jako żołnierz Komendanta. W 1929 roku Komisja Lekarska orzekła, że jest niezdolny do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Po przejściu w stan spoczynku przez krótki czas pracował jako zastępca dyrektora Stoczni Rzecznej i Portu Wojskowego w Modlinie. Później poświęcił się pracy w szkolnictwie. Był dyrektorem gimnazjum w Tomaszowie Mazowieckim, dyrektorem prywatnego gimnazjum w Pionkach koło Radomia. Przez krótki czas pełnił funkcję wójta Pionek.
Już w latach dwudziestych Mieczysław Słobódzki był znanym autorem muzyki do piosenek żołnierskich, które śpiewano na scenach teatrzyków i kabaretów literackich. Współpracował z warszawskimi kabaretami "Czarny Kot" i "Qui pro quo". Zaprzyjaźnił się w owym czasie z Julianem Tuwimem oraz z wydawcą Bronisławem Rudzkim (był ojcem chrzestnym jego syna Kazimierza, aktora). Większość utworów pisana była do tekstów opiewających Legiony Polskie, Józefa Piłsudskiego, los żołnierski - "Maszerują chłopcy, maszerują", "Wieczorny apel", "Witaj komendancie" i oczywiście "Rozkwitały pąki białych róż". Piosenka ta zdobyła największą popularność. Wykonywana w kabarecie literackim "Czarny Kot", po raz pierwszy ukazała się w roku 1918 , później była wielokrotnie przedrukowywana, a w czasie drugiej wojny światowej wykorzystywana do różnych tekstów. W opracowaniu Mieczysława Słobódzkiego ukazała się również słynna pieśń "My, Pierwsza Brygada", wydana przez Księgarnię Bronisława Rudzkiego. Nakładem tejże księgarni ukazały się ponadto popularne piosenki Kozara: "Bajki" i "Tirli–tirli" – do słów J. Tuwima, "Ostatni fox-trot", "Była taka mała dzieweczka", "Bzy, malwy i astry". Pisywał artykuły do „Polski Zbrojnej” i „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”.
Podczas drugiej wojny światowej Kozar przebywał w Garbatce w Puszczy Kozienickiej. W roku 1945 przyjechał do Lublina i stamtąd został skierowany do Świdnicy na Dolny Śląsk, gdzie powierzono mu organizację szkolnictwa. Od samego początku uczestniczył w życiu artystycznym i społecznym miasta. We wrześniu 1945 objął funkcję dyrektora pierwszej polskiej szkoły średniej w Świdnicy. W roku 1946 Mieczysław Kozar - Słobódzki został odwołany ze stanowiska dyrektora szkoły. Powodem była jego legionowa przeszłość. Dnia 19 lutego 1946 został prezesem tamtejszego Towarzystwa Literacko-Naukowego oraz członkiem Komisji Kulturalno-Oświatowej w Miejskiej Radzie Narodowej. We wrześniu 1946, po reorganizacji szkoły, został dyrektorem Państwowego Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych. Dnia 1 września 1951 oficjalnie przeszedł na emeryturę. Uczył jeszcze śpiewu, między innymi w Szkole Podstawowej i w Liceum Pedagogicznym. Mieczysław Słobódzki nawiązał współpracę z Państwowym Teatrem w Świdnicy. Był jego kierownikiem muzycznym. W latach pięćdziesiątych napisał ilustracje muzyczne do sztuk wystawianych w tamtejszym teatrze. W tym czasie napisał też "Piosenkę o Świdnicy". W roku 1954 był współtwórcą amatorskiego kabaretu "Krotochwila". Wszedł również w skład komitetu organizującego Miejski Teatr Muzyczny w Świdnicy. Współpracował też z Polskim Radiem, pisał ilustracje muzyczne do słuchowisk Marii Serkowskiej. W grudniu 1960 należał do organizatorów zjazdu Towarzystwa Kulturalnego Ziemi Świdnickiej.
Zmarł 3 stycznia 1965 w Świdnicy i tam też został pochowany na cmentarzu przy Alei Brzozowej. Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V kl., Krzyżem Niepodległości, Krzyżem Walecznych (trzykrotnie), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zygmunt Żytkowski
- dyrektor szkoły w latach 1946 - 1950.
Urodził się 2 lutego 1912 roku w Krakowie. Wcześnie stracił ojca Stanisława, który zginął walcząc na froncie I wojny światowej. Zygmunta i młodszego syna Stanisława wychowywała i utrzymywała z trudem matka Józefa. Ukończył gimnazjum w Krakowie, a następnie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym czasie odbył również służbę wojskową. W roku 1937 rozpoczął pracę jako nauczyciel języka greckiego, łacińskiego i niemieckiego w Prywatnym Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum w Kolbuszowej. Wziął udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku. Po klęsce wrześniowej powrócił do Kolbuszowej gdzie utrzymywał siebie, matkę i pomagał młodszemu bratu.
Podjął pracę w Szkole Zawodowej, a od 1940 roku prywatnie nauczał języka niemieckiego. W czasie okupacji zaangażował się w działalność konspiracyjną w ramach Polskiego Państwa Podziemnego. Prowadził i organizował tajne nauczanie w powiecie kolbuszowskim. Stanął na czele powiatowej Komisji Egzaminacyjnej. Był ideowo bardzo oddany sprawie, wykonał olbrzymią pracę jako nauczyciel i wychowawca młodzieży. W 1944 roku Zygmuntem Żytkowskim zainteresował się Urząd Bezpieczeństwa – powodem była jego przynależność do AK. Opuścił ukradkiem Kolbuszową. Jako były żołnierz wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego i walczył na froncie z Niemcami w składzie 6 Dywizji Piechoty. Otrzymał awans na stopień porucznika. W roku 1945 został zdemobilizowany.
Wyjechał do Wrocławia gdzie pracował jako nauczyciel. W kwietniu 1946 roku został przeniesiony na stanowisko wicedyrektora Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicz w Świdnicy, a od 1 września objął stanowisko dyrektora szkoły. Dzięki Zygmuntowi Żytkowskiemu nastąpił dynamiczny rozwój Liceum.
W 1950 roku przeniesiony został na równorzędne stanowisko do Jeleniej Góry. Tu kolejne lata pracował jako nauczyciel. Zmarł w 1969 roku, a przyczyną śmierci był nowotwór gardła. Pochowany został w Bielsku Białej.
Wspomnienia o dyrektorze Zygmuncie Żytkowskim ukazują obraz człowieka niezwykle szlachetnego, obdarzonego ujmującą powierzchownością, wybitnym intelektem, zdolnościami muzycznymi, a także olbrzymią pracowitością.

b.z.

Paweł Wrzeszczyński - Polański
- dyrektor szkoły w latach 1950 - 1951.

b.z

Konstanty Kochanowski
- dyrektor szkoły w latach 1951-1952.
Urodził się 19 listopada 1903 roku. Tytuł magistra filozofii uzyskał na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W zawodzie nauczyciela przepracował ponad 20 lat, ucząc historii i geografii. W administracji szkolnej pracował od września 1946 roku.
W I Liceum Ogólnokształcącym pracował krótko. Ze stanowiska dyrektora odwołany 31 lipca 1952 roku i przeniesiony do szkoły Ogólnokształcącej stopnia podstawowego i licealnego w Oleśnicy.

Józef Wilczak
- dyrektor szkoły w latach 1952 - 1965.
Urodził się w roku 1913 w Konarach. Seminarium Nauczycielskie ukończył w Rawiczu. Przed II wojną światową pracował jako nauczyciel w Gdyni. Brał udział w obronie miasta w 1939 roku, a następnie wysiedlony przymusowo pracował w Zbydniowie, organizując tajne nauczanie. Po wojnie przyjechał do Świdnicy. W "Kasprowiczu" przepracował 20 lat jako nauczyciel, później zastępca dyrektora, aż wreszcie jako dyrektor.
Józef Wilczak walczył o dobro swojej szkoły. Interweniował u władz, dotarł do Ministerstwa Oświaty i wśród coraz trudniejszych warunków lokalnych w mieście, zdobył na nową siedzibę szkoły budynek przy ulicy Budowlanej 7. Uroczystość oddania budynku nastąpiła 9 maja 1954 roku.

Czesława Bednarska
- dyrektor szkoły w latach 1965 - 1980
Urodziła się 06 lipca 1925 roku w Zimnej Wodzie pow. Lwów. Zmarła 3 lutego 2007 roku. Pracę pedagogiczną rozpoczęła w 1946 roku w Biskupicach koło Kluczborka. W latach 1948 - 1950 była kierownikiem Szkoły Podstawowej w Krzywiczynach. Studia ukończyła na Uniwersytecie Wrocławskim, w roku 1961 otrzymała tytuł magistra biologii. W latach pięćdziesiątych była wizytatorem szkół Kuratorium Okręgu Szkolnego w Opolu, a następnie dyrektorem Liceum Pedagogicznego w Prudniku. Od 1955 roku pracowała jako nauczyciel biologii w Liceum im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, a od roku 1965 jako dyrektor placówki.
Dzięki energii, zdolnościom organizacyjnym i ofiarnej pracy dyrektor Czesławy Bednarskiej, Liceum za Jej kierownictwa osiąga swój dalszy rozwój.

Michał Kochan
- dyrektor szkoły w okresie od 01.05.1976 do 01.01.1977 r.
Urodził się 02 marca 1929 roku w Karczowie, gm. Tarnoszyn. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Zatrudniony w I Liceum Ogólnokształcącym od 15 sierpnia 1955 roku jako nauczyciel języka rosyjskiego. Pełnił funkcję dyrektora Liceum w czasie choroby Czesławy Bednarskiej.
Wieloletni zastępca dyrektora Liceum. W 1986 r. przeszedł na emeryturę .W latach 1992 - 2000 pracował jako wychowawca w internacie.

Edward Mazur
- dyrektor szkoły w latach 1980 - 1983 i 1985 - 1986
Urodził się 24 stycznia 1935 roku w Chłaniowie, woj. lubelskie. Szkołę podstawową ukończył w 1951 roku, po czym rozpoczął naukę w Liceum Pedagogicznym w Świdnicy. Maturę zdał w roku 1955. Z nakazu pracy skierowany do Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarowie. Od 1.09.1957 roku był nauczycielem języka polskiego w Szkole Podstawowej w Witkowie, a od roku 1960 - kierownikiem tej Szkoły.
W 1968 roku ukończył filologię polską na WSP w Krakowie. W tym roku zamieszkał w Świdnicy i rozpoczął pracę jako nauczyciel języka polskiego w Technikum Mechanicznym. Od roku 1970 był zastępcą dyrektora w tej szkole.
W roku 1980 został powołany na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego. Funkcję tę pełnił do sierpnia 1986 roku, jednocześnie ucząc języka polskiego.
Zmarł 13.10.1991 roku.

Henryk Zawada
dyrektor szkoły w latach 1984 - 1985 i 1986 - 2001
Urodził się 03.01.1947 r. w Myje-Potaśni powiat Ostrzeszów. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego z 1969 r.
Od 16.08.1969 r. związany z I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. Początkowo jako nauczyciel fizyki, w latach 1982-86 - zastępca dyrektora Liceum, z tym że w okresie 1984-1985 p.o. dyrektora, a w latach 1986-2001 dyrektor Liceum.
W październiku 1974 roku otrzymał nominację na nauczyciela dyplomowanego.
Od września 2001 roku zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.

Robert Kaśków
- dyrektor szkoły od 01.09.2001 r.
Urodził się 12.01.1966 r. w Żarowie.