„Faszystowska Mać”, czyli Historio, historio, cóżeś ty za Pani…

Zdjecie

03.11.2021 r. Towarzystwo Kultury Czynnej, Teatr Studio Czyczkowy z Wrocławia przedstawił w naszym Liceum monodram „Faszystowska Mać”. Kanwą scenariusza są wspomnienia Wojciecha Szczeciniaka, spisane przez jego wnuka Łukasza Kazka (dziennikarza, pasjonata historii), scenariusz i reżyseria: Jerzy Welter, wystąpił: Piotr Rogaliński. Wspomnienia ukazują dramatyczne przeżycia dziadka autora związane z II Wojną Światową – pobyt w obozach pracy, ucieczka z transportu. Podejmują również ważny temat osiedlania się Polaków na Dolnym Śląsku w latach 1945-1947. Monodram przybliżył uczestnikom spotkania proces wymiany ludności oraz traumy współistnienia Polaków i Niemców – wojennych wrogów – w czasie pokoju.
Spektakl może być inspiracją do zgłębiania historii rodzinnych, a w szerszy kontekście dziejów regionu, w którym mieszkamy.