Dzieje biblioteki I Liceum od roku 1945

03.09.1945 r. - Odbyła się inauguracja pierwszego po wojnie roku szkolnego w świdnickiej szkole, która nie miała nawet nazwy. Miała dyrektora, dwóch nauczycieli, 50 uczniów w wieku 15-20 lat, zniszczony budynek po niemieckim szpitalu wojskowym, przy ulicy Równej 10. Pierwszy dyrektor Mieczysław Kozar-Słobódzki rozpoczął zajęcia dopiero 10 września, gdy przybyło paru nauczycieli, a liczba uczniów zwiększyła się do 78. W październiku 1945 pismem Wrocławskiego Kuratorium nadano szkole nazwę: Państwowe Koedukacyjne Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza w Świdnicy. W październiku tego roku dyrektor szkoły otrzymał z Kuratorium Okręgu Szkolnego 8 książek, które stanowiły zaczątek biblioteki szkolnej. Była to szafa stojąca w sekretariacie, a pierwszą bibliotekarką była żona dyrektora pani Irena Słobódzka, która była jednocześnie sekretarką. W tej szafie znajdowały się głównie prywatne zbiory dyrektora, a szkolnych było niewiele.

1946 r. - Funkcję dyrektora objął pan Zygmunt Żytkowski. Utworzono pierwsze 3 gabinety przedmiotowe i bibliotekę. 10 września 1946 r. bibliotekę uczniowską wraz z czytelnią objęła pani Natalia Charkiewicz. Wydzieloną bibliotekę nauczycielską opieką otoczył pan Kazimierz Krzymuski.

1947-1951 r. - Ze względu na bark funduszy rozwój biblioteki był powolny. Na początku biblioteka uczniowska liczyła 583 książki, a biblioteka nauczycielska 154. W roku szkolnym 1947/48 wydzielono z całości jeszcze jedną bibliotekę – języków nowożytnych, nad którą pieczę przejęła pani Ewelina Małachowska – nauczycielka języka angielskiego. Zaczęto poszukiwać źródeł finansowania biblioteki. Postanowiono, że na zakup książek biblioteka będzie otrzymywała część funduszów Spółdzielni Uczniowskiej, część dochodu z przedstawień teatralnych oraz przy pobieraniu składek na Samorząd Uczniowski każde 5 zł będzie przeznaczone na oprawę książek. W roku 1950 opiekę nad biblioteką przejął pan Józef Wilczak – późniejszy dyrektor szkoły. Biblioteka czynna była dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i piątki w godz. 14.00-18.00. Do pomocy opiekun dobrał sobie 40 osobowy zespół uczniowski. Przejęto książki z biblioteki pani Eweliny Małachowskiej, opracowano roczny plan działalności. Biblioteka posiadała wówczas 3343 książek, a skorzystało 230 uczniów. Co pewien czas biblioteka otrzymywała przydziały książek z Kuratorium Oświaty. Były to przeważnie dzieła Marksa, Engelsa, Lenina, pisarzy rosyjskich: Gorkiego, Turgieniewa, Lermontowa, Czechowa, Gogola i in.

1951 r. – Wszystkie pomieszczenia wraz z księgozbiorem przekazane zostały nowo otwartej szkole TPD. Opiekę nad biblioteką powierzono pani Rzepkowskiej. Gimnazjum i Liceum zostało przeniesione na ulicę Folwarczną 2, by za rok znaleźć się przy ulicy Folwarcznej 8 i otrzymać ostateczna nazwę: I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza (1952 r.). Dyrekcja zakupiła książki z funduszy szkolnych i Komitetu Rodzicielskiego – było wtedy 4250 książek. Biblioteka znajdowała się poza budynkiem szkolnym, a opiekunka pracowała dla obu szkół (TPD i I LO). Pani Rzepkowska otrzymała zadanie sporządzenia katalogu szufladkowego w czytelni.

1953 r. - Z powodu „ciągłego, długiego porządkowania” zbiorów od stycznia 1953 r. część niezbędnych lektur wydzielono i zabrano do szkoły, do pokoju nauczycielskiego i oddano do dyspozycji nauczycielki języka polskiego. Po wakacjach planowano sporządzenie biblioteczek przedmiotowych, zwłaszcza dla przedmiotów ścisłych. Opiekę nad nimi mieli sprawować opiekunowie pracowni i nauczyciele przedmiotów. Czasopisma miały być kompletowane w świetlicy szkolnej.

Kwiecień 1954 r. – Po przeniesieniu szkoły do budynku przy ul. Budowlanej 7, zabrano część księgozbioru ze szkoły TPD i umieszczono na I piętrze. Ten dobytek przejął pan Stanisław Kotełko. W grudniu 1954 r. biblioteka liczyła 5300 książek, które hurtem wpisano do księgi inwentarzowej. W sprawozdaniu za rok 1960 bibliotekarz odnotował 7775 książek. Zakupione książki pochodziły z rocznej dotacji Komitetu Rodzicielskiego. 10% zbiorów zostało wydzielonych do biblioteczek przedmiotowych. Pan Stanisław Kotełko opiekował się księgozbiorem do roku 1965.

1963 r. – Biblioteka została przeniesiona do budynku internatu, przy ul. Muzealnej 4, gdzie zajęła 3 pokoje na parterze.

1966 r. – Zarządzanie Liceum przejęła dyrektor Czesława Bednarska. Zmieniła się również obsada szkolnej biblioteki. Pracowała w niej pani Zofia Gisza - polonistka. Biblioteka pełniła dyżury 3 razy w tygodniu, ale opiekunka swoja funkcje sprawowała bardzo krótko.

1 września 1967 r. – Pani Helena Zawodnik – nauczycielka zajęć praktyczno technicznych, otrzymała 8 godzin tygodniowo opieki nad biblioteka, a od roku szkolnego 1969/1970 przeszła na etat bibliotekarki.

1969 r. – Przeniesiono bibliotekę do nowego pawilonu przy ul. Budowlanej 7. Księgozbiór liczył wtedy 12060 książek. W bibliotece zmieniono układ numeryczny na działowy.

1977 r. – Z powodu choroby pani Heleny Zawodnik pracę w bibliotece podjęła na pół etatu pani Grażyna Dolata, a od 1.09.1979 r. zatrudniona została na całym etacie.

1982 r. – Po wykryciu wad konstrukcyjnych dachu w pawilonie biblioteka została przeniesiona do internatu przy ulicy Muzealnej 4.

1984-1987 r. – Zbiory zostały wciśnięte, na parterze, w końcu korytarza (przy WC), do dwóch naprzeciwległych pomieszczeń. Jedno pomieszczenie (większe) zastawiono półkami, książkami, stolikami, krzesłami i zamknięto na stałe. W drugim (mniejszym, ale jaśniejszym) wypożyczano tylko lektury i udostępniano księgozbiór podręczny. Czytelni w tym okresie nie było. Biurko stało tuż przy drzwiach, a uczniowie wypożyczający stali na korytarzu.

1 września 1986 r. – stycznia 1987 r. – Trwała przeprowadzka do wyremontowanego pawilonu przy ul. Budowlanej 7.

Koniec lat 90-tych – Nastąpiła kolejna przeprowadzka do obecnej siedziby Liceum, przy ulicy Pionierów 30. Biblioteka zajmowała 3 połączone pomieszczenia.

1.12.2003 r. – Na stanowisku bibliotekarza zatrudniona została pani Irena Szymaniak, która wcześniej pracowała w Bibliotece Pedagogicznej w Świdnicy. Pani Grażyna Dolata przeszła na emeryturę. Księgozbiór podręczny ułożono wg działów Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

8.01.2004 r. – Została otwarta pracownia multimedialna z dostępem do Internetu.

1.09.2004 r. – Obsada biblioteki powiększyła się i pracę na 1/3 etatu rozpoczęła pani Helena Kownacka, była wicedyrektor I LO oraz nauczyciel języka rosyjskiego. Pracowała w bibliotece do 28.02.2006 r.

Wrzesień 2005 – Rozpoczęto komputeryzację zbiorów bibliotecznych w programie MOL. Zaczęto wzbogacać księgozbiór o dokumenty elektroniczne.

1.03.2006 r. – Panią Helenę Kownacką zastąpiła pani Grażyna Dolata, która była zatrudniona do 31.08.2009 r.

Listopad 2008 r. - styczeń 2009 r. – Remont biblioteki. Biblioteka powiększyła się o pomieszczenie czytelni w wyniku zaadoptowania sąsiadującej klasy.

1.09.2009 r. – Pracę na 1/3 etatu rozpoczęła pani Małgorzata Szyszka, nauczyciel języka francuskiego, która m.in. prowadzi biblioteczny Serwis Informacji Zawodowej, w ramach którego zapraszani są przedstawiciele różnych zawodów

Październik 2011 r. r. – Pani Irena Szymaniak została zwycięzcą edycji październikowej w ogólnopolskim konkursie „Wygraj wyposażenie biblioteki” za recenzję produktu zakupionego w www.biblioteczne.pl. Nagrodą był bon w wysokości 500 zł, za który zakupiono kolorowe rozdzielacze alfabetyczne do księgozbioru podręcznego.

Styczeń 2011 r. - Marzec 2012 r. – Rozpoczęto opracowywanie strony internetowej biblioteki. Pracę zapoczątkował Paweł Rejkowicz, uczeń klasy III a, który zaprojektował i opracował stronę. Od października pracę kontynuował Marcin Jakimów, uczeń klasy II a, który wzbogacił stronę o elementy graficzne i rozszerzył ją tematycznie. W zakresie informacji bibliotecznych działania wspierały panie bibliotekarki: Irena Szymaniak i Małgorzata Szyszka. Fotografie biblioteki wykonał Jakub Jakowicki.

16.03.2012 r. godz. 9.11 r.KATALOG on-line
Po znojnych latach zakończono komputeryzację zbiorów bibliotecznych w programie MOL. Komputeryzację realizowały następujące osoby: Irena Szymaniak (bibliotekarz), Małgorzata Szyszka (bibliotekarz), Ewa Jarecka (staż: X-XII 2010 r.), Patryk Janowicz (kl. I-III d, w latach 2009-2012), Michalina Duda (kl. II-III c, w latach 2010-2011). W prace biblioteczne angażowali się z entuzjazmem: Jarosław Szczepaniak (kl. II-III d, w latach 2010-2012) oraz pani Anna Czarnotta (mama ucznia I LO, w latach 2007-2009). Baza elektroniczna, która zawiera ok. 16ooo woluminów, jest doskonałym narzędziem, pozwalającym sprawnie wyszukiwać książki i dokumenty elektroniczne oraz dostarcza informacje o czytelnictwie i innych obszarach działalności biblioteki.