Konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy szkół ponadgimnazjalnych powiatu świdnickiego

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych obchodzonego pod hasłem „Kto czyta książki, ten żyje podwójnie” 30.10.2014 r. odbyła się konferencja na temat czytelnictwa młodzieży zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Świdnicy i Bibliotekę I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy. Przybyłych nauczycieli bibliotekarzy serdecznie powitał dyrektor Liceum pan Robert Kaśków. Bibliotekę I LO i jej formy pracy zaprezentowała zebranym pani Irena Szymaniak. Kierownik Biblioteki Pedagogicznej pani Agnieszka Nawrocka przedstawiła stan i formy czytelnictwa licealistów oraz omówiła prawa czytelnika na podstawie książki francuskiego nauczyciela Daniela Pennaca zatytułowanej Jak powieść. Następnie uczestnicy konferencji udali się do Biblioteki Pedagogicznej, gdzie przybliżono im działalność Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu i jej Filii w Świdnicy w kontekście kursów e-learningowych oraz materiałów edukacyjnych zamieszczonych na stronach WWW powyższych bibliotek.

Agnieszka Nawrocka, Irena Szymaniak

Fot. Małgorzata Szyszka