„Jedni kochają konie, inni ptaki, jeszcze inni zwierzęta różne.
Ja natomiast od dziecka namiętnie pragnąłem posiadać książki.”
Julian Apostata

Zdjecie

Biblioteka szkolna - fotograficzne inspiracje książką
Dziękujemy za zaangażowanie i uczestnictwo w bibliotecznym konkursie fotograficznym z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich. Komisja przyznała sześć wyróżnień. Autorzy nagrodzonych zdjęć:
Weronika Trybuszek, 2C
Sebastian Dolata, 2p
Paweł Michta, 2C
Wiktoria Gawlak, 2C
Julia Borodziuk, 2p
Inga Panfil, 2C
Tematem nadesłanych prac była książka przedstawiona w ciekawych aranżacjach. Specjalne podziękowania ślemy też dla prof. Marty Kędzi i jej uczniów za aktywny udział w czytelniczym wydarzeniu.
Wszystkie prace zaprezentowane zostaną na tablicy przed biblioteką szkolną. Wyróżnione fotografie zamieszczamy w kolażu obok
Irena Szymaniak i Małgorzata Szyszka