WYKŁADY SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO dla uczniów klas biologiczno-chemicznych

Zdjecie

I znów nasze „biol-chemy” miały możliwość uczestniczenia w niezwykle ciekawych zajęciach z pracownikami naukowymi SGGW w Warszawie.
Dr hab. Eliza Kostyra, prof. SGG i dr inż. Anna Piotrowska, Prodziekan Wydziału Żywienia Człowieka wygłosiły wykład na temat znaczenia analizy sensorycznej i badań konsumenckich w ocenie jakości produktów żywnościowych. W trakcie wykładu nawiązano do unikalności zmysłów wykorzystywanych jako aparat pomiarowy w badaniach oraz omówiono proces poznawczy związany z identyfikacją oraz oceną wrażeń sensorycznych z uwzględnieniem zintegrowanej mapy konsumpcji. Przedstawiono główne typy ocen, wyjaśniono możliwość wykorzystania uzyskanych wyników zarówno w pracach badawczych, jak i w praktyce przemysłowej między innymi w celu określenia wpływu różnych czynników surowcowych, technologicznych i przechowalniczych na jakość gotowego produktu. Zwrócono uwagę na najnowsze trendy w badaniach dotyczące określenia znaczenia emocji, nastroju, postaw oraz jakości oczekiwanej i potwierdzonej w dokonywaniu wyboru produktów żywnościowych przez konsumentów. Przedstawiono zagadnienia związane z neuromarketingiem i wykorzystaniem w badaniach rezonansu magnetycznego, elektroencefalografu (EEG), elektromiografu (EMG), EyeTrackingu oraz FaceReadera. Odniesiono się również do najnowszych badań wpływu kontekstu na wybór oraz konsumpcję produktów. Wymienione aspekty zostały dodatkowo zaprezentowane w filmie nawiązującym do zaplecza i realizowanych badań w centrum badawczym w Holandii.
Dr inż. Artur Głuchowski z Katedry Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności wygłosił wykład na temat kuchni molekularnej jako metodzie gotowania opartej o naukę. Scharakteryzował nowe techniki, urządzenia oraz dodatki w niej stosowane. Przedstawił metody wykorzystywane w kreowaniu doświadczeń multisensorycznych podczas konsumpcji dań modernistycznych.
A jakie były wrażenia? Zobaczcie w materiale na FB I LO!