„Wspólną mowę na ziemi szerokiej bierze ludzkość jak chleb, zwykłym gestem” – „Zapomniany dialog” H. Kuropatnicka – Salamon

Zdjecie

Październikowe spotkanie w bibliotece szkolnej z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych to rozmowa z panią Haliną Kuropatnicką-Salamon – wrocławską poetką, brajlistką i esperantystką. Poetka opowiedziała klasom humanistycznym o Louisie Braille’u, twórcy języka „punktowego”, o Ludwiku Zamenhofie, twórcy esperanto – języka międzynarodowego, a przede wszystkim o swojej poezji. Po co wiersze? Poetka wyjaśniła: „Rozjaśniają kromkę chleba, są uśmiechem dnia”. Dużo w tej poezji wrażliwości i czułości na piękno. Jej wiersze są doskonałą ilustracją wrażeń odbieranych i przeżywanych dzięki dźwiękom, zapachom i dotykowi.

Bardzo dziękujemy pani Halinie za to wyjątkowe spotkanie!