Ranking Liceów 2023
ZŁOTA ODZNAKA DLA KASPROWICZA!

Zdjecie

W 25 edycji rankingu liceów przygotowanym przez Wydawnictwo Perspektywy ponownie uzyskaliśmy złoty znak jakości. W tegorocznym zestawieniu przeanalizowano wyniki 1360 liceów ogólnokształcących i 1185 techników, które spełniły kryterium wejścia do rankingu. Nasza szkoła utrzymuje wysoką pozycję w województwie dolnośląskim (13. miejsce w tym zestawieniu!), uzyskując jednocześnie, piąty rok z rzędu najwyższą lokatę wśród liceów Powiatu Świdnickiego. Poprawiliśmy również o 28 miejsc pozycję w rankingu ogólnopolskim (teraz 167). To efekt naszej wspólnej pracy- nauczycieli i uczniów. Złożyły się na niego głównie bardzo dobre wyniki maturalne i sukcesy olimpijskie.
https://2023.licea.perspektywy.pl/2023/rankings/ranking-dolnoslaski
Dziękujemy całej społeczności Kasprowicza, w tym oczywiście ubiegłorocznym Absolwentom!
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne