XIV Zjazdu Absolwentów I LO

W imieniu komitetu organizacyjnego XIV Zjazdu Absolwentów I LO informujemy, że XIV Zjazd odbędzie się w dniach 19 – 20 września 2020 roku.
Informacje szczegółowe zamieścimy na naszej stronie internetowej.