KOMUNIKAT
DYREKTORA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
im. JANA KASPROWICZA w ŚWIDNICY
z dnia 26 lutego 2019 r.
w/s wyznaczenia obowiązkowych przedmiotów,
wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
które będą brane pod uwagę
w procesie rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Informuję, że w procesie rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy na rok szkolny 2019/2020 punkty rekrutacyjne będą przyznawane za oceny z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • klasa biologiczno-chemiczna
  • język polski,
  • matematyka,
  • biologia,
  • chemia,
 • klasa humanistyczna (pod patronatem ATM-u)
  • język polski,
  • matematyka,
  • historia,
  • język angielski,
 • klasa politechniczna (pod patronatem Politechniki Wrocławskiej)
  • język polski,
  • matematyka,
  • fizyka,
  • język angielski,
 • klasa językowo-geograficzna (pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego)
  • język polski,
  • matematyka,
  • geografia,
  • język angielski.

Robert Kaśków
Dyrektor
I LO w Świdnicy