WAŻNY KOMUNIKAT o rekrutacji uzupełniającej

Zdjecie

Komisja Rekrutacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Świdnicy zakończyła postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych. W wyniku tego postępowania do czterech klas pierwszych zostało przyjętych 109 osób:
klasa I c – biologiczno-chemicznej – 26 osób,
klasa I d – humanistyczno-medialnej – 27 osób,
klasa I p – politechnicznej – 27 osób,
klasa I g – matematyczno-geograficznej – 29 osób.
Pozostały zatem miejsca wolne, o które można się ubiegać w rekrutacji uzupełniającej. Osoby zainteresowane rekrutacją uzupełniającą powinny do dnia 31 lipca 2018 roku złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły w postępowaniu uzupełniającym. Wzór wniosku znajduje się w sekretariacie szkoły oraz w zakładce REKRUTACJA.
Terminy postępowania rekrutacyjnego w trybie uzupełniającym:
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły – do 31 lipca 2018
Podanie do wiadomości listy zakwalifikowanych – 22 sierpnia 2018
Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki – do 28 sierpnia 2018
Podanie do wiadomości listy zakwalifikowanych – 29 sierpnia 2018
Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do godziny 14:00

Komisja Rekrutacyjna przy I Liceum Ogólnokształcącym
im. Jana Kasprowicza w Świdnicy

Drodzy kandydaci do klas pierwszych!

Zdjecie

W piątek, 13 lipca, o godzinie 10.00 zostaną ogłoszone listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych szkół i klas. Listy te będą opublikowane w systemie rekrutacji po zalogowaniu się na konto kandydata oraz w szkołach pierwszego wyboru.
Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do naszej szkoły powinni niezwłocznie przynieść do sekretariatu:
- oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o egzaminie gimnazjalnym,
- kartę zdrowia,
- podpisane zdjęcie legitymacyjne,
- oświadczenie o wykorzystaniu wizerunku, uczestnictwie w zajęciach religii, etyki i wychowaniu do życia w rodzinie (druk można pobrać w zakładce REKRUTACJA lub w sekretariacie szkoły).

UWAGA!
Dla kandydatów nie zakwalifikowanych w pierwszym etapie, mamy WAŻNĄ informację: możecie przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, a odpowiedni druk również znajduje się w zakładce REKRUTACJA (więcej informacji w zakładce i sekretariacie szkoły)
Dostarczenie tych dokumentów jest ostatnim, ale niezbędnym etapem rekrutacji, potwierdzającym wolę kandydata przyjęcia do szkoły.

Czekamy na Was!
Komisja Rekrutacyjna I LO w Świdnicy

Wspomnienie o ś. p. Michale Kochanie

Zdjecie

W dawnej siedzibie szkoły przy ulicy Budowlanej nauka odbywała się w trzech miejscach: budynku głównym, pawilonie i w internacie przy ulicy Muzealnej. W klasach istniała wówczas nieformalna, aczkolwiek odpowiedzialna, funkcja „dziennikowego”, tj. wyznaczonej przez wychowawcę zaufanej osoby, której zadaniem było noszenie dziennika na lekcje do pracowni mieszczących się w internacie lub pawilonie. Oceny nie są wprawdzie niczym utajnionym, ale nie ma to, jak zobaczyć je na własne oczy. Owo „monitorowanie” dziennikowych wpisów odbywać się musiało w pośpiechu i pełnej konspiracji, aby nie być zaskoczonym przez nadchodzącego znienacka nauczyciela. Ja swoje oceny wpisywałem długopisem, natomiast kolega (pomińmy może dyskretnie milczeniem jego nazwisko), którego przedmiot sąsiadował z moim, używał pióra. I ten właśnie zwyczaj sprawił, że w czasie deszczowej pogody, gdy uczniowie zajęci „lekturą” musieli nagle dziennik zamknąć, moja strona z ocenami zamieniała się w istne dzieło sztuki abstrakcyjnej, jakiej nie powstydziły się sam Picasso. Nie tylko ja na tym cierpiałem. Mój dziennikowy sąsiad też miał wielokrotnie problemy z odczytaniem zapisanych na swojej stronie w dzienniku ocen.
Dzisiaj, po otrzymaniu smutnej wiadomości o śmierci mego „dziennikowego sąsiada” , mogę ujawnić, że był nim kolega Michał Kochan. Był bardzo uczynny i koleżeński. Doskonały towarzysz podczas szkolnych wycieczek, potrafił rozwiązać sprawy nie do załatwienia i nie do rozwiązania. Doświadczyłem tego jako wychowawca, gdy był drugim opiekunem podczas moich klasowych wycieczek do Poznania i Krakowa.
Wspominienie prof. Stanisława Bielawskiego

PROFESOR MICHAŁ KOCHAN

Zdjecie

Życie Pana Michała Kochana ściśle związało się z I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza, którego był wieloletnim nauczycielem, wicedyrektorem i przez krótki czas także dyrektorem. Z naszą szkołą związany był zawodowo przez prawie 40 lat.
Świętej Pamięci Michał Kochan urodził się 2 marca 1929 roku w Korczowie, gmina Tarnoszyn, powiat Tomaszów Lubelski. W 1955 r. ukończył filologię rosyjską w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu i w tymże roku zasilił grono pedagogiczne I Liceum, razem ze świętej pamięci Czesławą Bednarską. Nauczał języka rosyjskiego. Przez wiele lat – od roku 1957 – pełnił funkcję kierownika i wychowawcy internatu, a następnie także – od roku 1970 – funkcję wicedyrektora. W okresie od 1 maja 1976r. do 1 lipca 1977r. zajmował zaszczytne stanowisko dyrektora Liceum, zastępując Panią Czesławę Bednarską. Na emeryturę przeszedł w 1986 r., ale jeszcze w latach 1992 - 2000 pracował jako wychowawca w internacie. Prawie 40 lat życia w szkole i dla szkoły.
Na zdjęciu prof. M. Kochan stoi jako pierwszy z prawej strony.

MATURA 2018
100 PROCENT - TO BRZMI DUMNIE!

Zdjecie

3 lipca CKE ogłosiła oficjalnie wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego . I tu mamy wielkie powody do zadowolenia. Pierwsza bardzo dobra wiadomość jest taka, że zdawalność egzaminu wyniosła 100 % . Ze wszystkich przedmiotów, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym osiągnęliśmy wyniki lepsze od średnich powiatowych i wojewódzkich . W liczbach wygląda to następująco :
- w części ustnej 100 % wynik osiągnęło :17 zdających z j. polskiego, 16 z j. angielskiego , 2 z j. niemieckiego,
- w części pisemnej 100 % wynik osiągnęło: na poziomie podstawowym – 25 zdających z j. angielskiego, 12 z matematyki ; na poziomie rozszerzonym – 2 zdających z j. angielskiego, 1 z języka polskiego, biologii i geografii.
- z przedmiotów, gdzie liczba zdających wynosiła co najmniej 10, a wyniki były przynajmniej 10 % lepsze od powiatowych lub wojewódzkich, najlepsze rezultaty osiągnęliśmy z: na poziomie podstawowym w obrębie powiatu – matematyki ( +19,4%), j. angielskiego ( +14,5%) , w obrębie województwa – matematyki ( +17,9%) , j. angielskiego (+11,8%). Natomiast na poziomie rozszerzonym w obrębie powiatu z: geografii ( + 20,8%), historii ( + 19,8%), biologii ( +17%), chemii (+ 16,1%), j. angielskiego ( +11, 2%) i j. polskiego ( + 10,4%). Natomiast w obrębie województwa z : geografii ( +24,4%), historii ( +16,5%), biologii ( + 15,7%), chemii ( + 15, 5%) oraz matematyki (+10%).

Dziękujemy więc jeszcze raz naszym tegorocznym maturzystom, życząc jednocześnie dalszych trafnych wyborów i powodzenia na kolejnym szczeblu edukacji. Współpraca z Wami to była wielka przyjemność, a to są właśnie jej owoce!
Kasprowiczanie naprzód!