Prezentacje rozpoczęte!

Zdjecie

Prezentacjami szkół w Lutomi Dolnej rozpoczęły się tegoroczne działania promocyjne szkół średnich. W trakcie spotkań z młodzieżą z Lutomi, Marcinowic, Pszenna, Witoszowa Dolnego, Starego Jaworowa, Grodziszcza, Bystrzycy Górnej, Strzelc i Cierni, nasi uczniowie przedstawiali ofertę na przyszły rok szkolny. Wyczerpująco opowiadali o profilach dedykowanych absolwentom gimnazjów i szkół podstawowych. Oczywiście najwięcej było jak zwykle rozmów o codziennym szkolnym życiu, zaletach, trudnościach i o wszystkim, co tworzy klimat Kasprowicza. W tej roli nasi ambasadorzy spisali się doskonale, cierpliwie odpowiadając na wszelkie pytania zainteresowanych (a było ich naprawdę sporo!).
I właśnie ich wszystkich jeszcze raz zapraszamy serdecznie 30 marca na Dzień Otwarty w Kasprowiczu.
Do zobaczenia!