Logo

Wybierz Życie – Pierwszy Krok –
profilaktyka raka szyjki macicy

W naszej szkole realizowany jest program edukacyjny poświęcony profilaktyce zakażeń HPV i raka szyjki macicy we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdnicy i skierowany jest do uczniów klas pierwszych . Wiedza o zagrożeniu rakiem szyjki macicy i powodującym go wirusem HPV nie jest szeroko rozpowszechniona wśród polskiego społeczeństwa, w tym wśród młodzieży. Wprowadzenie zatem edukacji prozdrowotnej jest niezwykle istotnym elementem na każdym etapie edukacji.

    Celem programu jest:
  • zwiększenie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli wirusa HPV w jego powstawaniu,
  • podniesienie świadomości o czynnikach zwiększających ryzyko raka szyjki macicy,
  • motywowanie kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie,
  • dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania cytologiczne,
  • kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie własne i swoich bliskich,
  • kształtowanie postaw asertywnych związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie, w tym unikanie zachowań ryzykownych dla zdrowia.

W trakcie zajęć uczniowie poznają czynniki zwiększające ryzyko zachorowania, sposoby profilaktyki.

http://www.pierwszykrok.edu.pl/wiedza