Propozycje zawodoznawcze

    Jeśli masz ochotę, by:
  • poznać bardziej siebie, swoje mocne i słabe strony, zainteresowania, zdolności, predyspozycje, czynniki, jakie należy brać pod uwagę przy wyborze przyszłego zawodu i kierunku studiów,
  • poznać zawody tradycyjne, zawody przyszłości – istniejące na rynku pracy i takie, których jeszcze nie ma,
  • robić różnorodne testy celem lepszego poznania swych predyspozycji edukacyjnych i zawodowych,
  • zapoznać się z ofertami szkół wyższych, kierunkami studiów, zasadami rekrutacji,

odsyłam do poniższych materiałów: