Niechaj idą w las dziewczyny,
Która więcej malin zbierze,
Tę za żonę pan wybierze.

NARODOWE CZYTANIE w Kasprowiczu,
czyli Kirkorów trzech

Tradycyjnie we wrześniu, Kasprowiczanie wzięli udział w IX edycji Narodowego Czytania. W tym roku czytano „Balladynę”. Uczniowie z klasy 3d czytali fragmenty utworu w bibliotece szkolnej oraz uczniom klas pierwszych.

„Balladyna” – dramat w 5. aktach, napisany przez Juliusza Słowackiego w Genewie w 1834 r., wydany w Paryżu w 1839 r. (w epoce romantyzmu). Utwór po raz pierwszy wykonano na scenie w 1862 r. Słowacki zadedykował „Balladynę” Zygmuntowi Krasińskiemu, autorowi „Irydiona”. Utwór Słowackiego to opowieść o żądzy władzy i przeistoczeniu się w zbrodniarza. Imię głównej bohaterki nawiązuje do ballady, w której zazwyczaj pojawiają się motywy fantastyczne i elementy wierzeń ludowych. „Balladyna” wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo, rzeźbę, a liczne inscenizacje cieszyły się ogromnym zainteresowaniem publiczności. „Z wszystkich rzeczy, które dotychczas moja mózgownica urodziła, ta tragedia jest najlepszą” (List do matki z 18 grudnia 1834 r., J. Słowacki).

Irena Szymaniak, Małgorzata Szyszka