Narodowe Czytanie 2019 – „Kasprowicz” polifonicznie

Jak w starym romansie obracały się zżółkłe karty krajobrazu coraz bledsze i coraz bezsilniejsze, jakby się miały skończyć jakąś wielką rozwianą pustką. W tej rozwianej nicości, w tej żółtej nirwanie mogliśmy byli zajechać poza czas i rzeczywistość…

„Mój ojciec wstępuje do strażaków” (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą)Bruno Schulz

Akcja Narodowego Czytania organizowana jest od 2012 r. pod patronatem Pary Prezydenckiej. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Tegoroczna edycja, to wybór tekstów nowel polskich, reprezentuje różne epoki i style – od romantyzmu po dwudziestolecie międzywojenne.
I LO w Świdnicy, jak co roku, uczestniczyło w Narodowym Czytaniu. Czytano symultanicznie w kilkunastu klasach pod opieką nauczycieli oraz wzięto udział w akcji zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Świdnicy. Literacka polifoniczność nastała w „Kasprowiczu”, ukazując piękno polskiej literatury.

Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie:

  1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa
  2. Dym – Maria Konopnicka
  3. Katarynka – Bolesław Prus
  4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
  5. Orka – Władysław Stanisław Reymont
  6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
  7. Sachem – Henryk Sienkiewicz
  8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski

I.Sz. i M.Sz.
Foto: Aleksandra Sygut, 2d