„To dopiero PRZEDWIOŚNIE nasze” - narodowe czytanie w bibliotece I LO

Zdjecie

W tym roku czytano „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Powieść napisana w 1924 roku, czyli sześć lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, w sytuacji panującego w kraju kryzysu i nowych relacji społeczno-politycznych. Utwór w sposób odważny podejmował problem rewolucji społecznej, ale też przedstawiał obraz życia minionej epoki – szlacheckiej posiadłości w Nawłoci. W bibliotece szkolnej, klasa 3 d, w stylizacji mody międzywojennej, czytała fragmenty „Przedwiośnia”. Uczniowie szczególnie upodobali sobie urywki dotyczące czworokątów miłosnych Cezarego Baryki…

Pan Szymon Gajowiec poza urzędowymi pracami, [...] i niezależnie od tych prac prowadził po nocach swą własną robotę. [...] Zamierzał przedstawić Polskę rzeczywistą, „złożoną z trzech nierównych połówek”, [...] Polskę żyjącą z pracy czarnych rąk. [...] Wierzył w cuda. Wierzył w tajemnicze opiekuństwo nad tym krajem. W rozmowach z Cezarym wskazywał palcem na kilka „cudów”. Pierwszym „cudem” pana Gajowca było, rzecz prosta, wskrzeszenie państwa polskiego. Drugim „cudem” było odparcie bolszewików w roku 1920.

Stefan Żeromski „Przedwiośnie”

W 2012 r. odbyła się I edycja Narodowego Czytania - akcji społecznej propagującej znajomość literatury narodowej. Od 2016 r. organizowane są głosowania internetowe, w celu wybrania dzieła, czytanego podczas kolejnej edycji.

Irena Szymaniak, Małgorzata Szyszka

Fot. Wiktoria Wawrzyniak, kl. 3d