Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Auli Widowiskowej przy I LO w Świdnicy

Poznaj zasady bezpieczeństwa

Podstawowym naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas wynajmów i organizacji wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Auli Widowiskowej przy ILO w Świdnicy.

Wprowadziliśmy politykę bezpieczeństwa zgodną z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego obowiązującymi w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

  • Połowa miejsc na widowni
  • Obowiązek zakrywania ust i nosa
  • Dezynfekcja rąk
  • Przestrzeganie bezpiecznego odstępu
  • Oświadczenie uczestnika wydarzenia

Prosimy o zapoznanie się z przyjętą przez nas procedurą bezpieczeństwa. Przedmiotem procedury jest określenie zasad pracy, organizacji wydarzenia, bezpieczeństwa na terenie wydarzenia a także procedur postępowania w przypadku potwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 uczestnika lub obsługi wydarzenia. Dotyczą one uczestników wydarzeń, wynajmujących, najemców, pracowników, organizatorów, widzów.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ
AULA WIDOWISKOWA PRZY I LO W ŚWIDNICY

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich uczestników imprez prosimy Państwa o złożenie – przed wejściem na wydarzenie – oświadczenia o stanie zdrowia, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym. Oświadczenie należy wypełnić w dniu wydarzenia dla każdego uczestnika osobno. Obowiązek zebrania oświadczeń wszystkich uczestników spoczywa na Najemcy - Organizator wydarzenia.

Administratorem Państwa danych jest Organizator wydarzenia - Najemca Sali widowiskowej przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do przeprowadzenia wydarzenia i zachowania zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA