CENNIK NAJMU SALI WIDOWISKOWEJ
przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy
obowiązuje od dnia 01 marca 2022 roku

Przeprowadzenie imprezy na sali widowiskowej:

Lp.Rodzaj usługiCzas wynajmuCena
za godzinę brutto
1.Wynajem – dni powszednieod 1 do 3 godz.221,00 zł
2.Wynajem - sobota, niedziela i inne dni ustawowo wolne
od pracy
1 godzina332,00 zł
3.Opłata za media1 godzina58,00 zł

Usługi dodatkowe:

Lp.Rodzaj usługiCzas wynajmuCena
za godzinę brutto
1.Nadzór techniczny (ze względów bezpieczeństwa wymagany
przez cały okres wynajmu)
1 godzina58,00 zł
2.Obsługa szatni1 godzina58,00 zł
3.Akustyk1 godzina110,00 zł
4.Wynajem sprzętu nagłaśniającego.
W cenę wliczony jest wynajem rzutnika multimedialnego
oraz ekranu.
całość wydarzenia221,00 zł
5.Wynajem rzutnika multimedialnego oraz ekranucałość wydarzenia110,00 zł
  1. Powyższe opłaty dotyczą wynajmu sali widowiskowej wraz z garderobami na jedną imprezę (spektakl) z podstawowym, istniejącym wyposażeniem, bez realizacji dodatkowych warunków technicznych.
    Do godzin wynajmu wliczane są również godziny prób.
  2. Cena za usługi dodatkowe obejmuje dni powszednie (poniedziałek – piątek), cena w weekendy oraz inne dni ustawowo wolne od pracy wzrasta o 50 %.
  3. Istnieje możliwość negocjacji cen, jak również zastosowanie zniżek a także zwolnienie z opłat w uzasadnionych przypadkach.
  4. W przypadku zwolnienia z opłat wynajmujący ponosi koszty związane z obsługą administracyjną Sali widowiskowej (media, wynagrodzenia pracowników) w kwocie 58,00 zł/godz. (dni powszednie), 87,00 zł/godz. (sobota, niedziela i inne dni ustawowo wolne od pracy).
  5. Przy negocjacji uwzględnia się czas trwania wynajmu, specyfikę, charakter najmu oraz podmiot wynajmujący.