MATURA 2022 w Kasprowiczu, czyli jeszcze szersze PERSPEKTYWY na przyszłość!

Zdjecie

Do tegorocznego egzaminu maturalnego przystąpiło 95 uczennic i uczniów naszego Liceum. Zdawalność egzaminu to 98,95% ( jeden uczeń nie zdał egzaminu, ma możliwość poprawienia wyniku w sierpniu). Średnia krajowa dla liceów 84 % i dolnośląska 81,8 %.
Ze wszystkich przedmiotów nasi maturzyści osiągnęli wyniki lepsze od krajowych i wojewódzkich.
Na poziomie podstawowym różnica w stosunku do wojewódzkich wynosi : + 13.8 % z matematyki, + 9, 4 % z j. polskiego, + 13.3% z j. angielskiego.
Na poziomie rozszerzonym różnica 10 % i więcej na korzyść naszych maturzystów została osiągnięta z: matematyki, j. polskiego, j. angielskiego, historii, geografii, wos-u, j. niemieckiego, fizyki, filozofii, historii sztuki i informatyki. Na poziomie podstawowym : 27 zdających z j. angielskiego i 10 z matematyki osiągnęło wynik 100% . Natomiast na poziomie rozszerzonym : 4 zdających z j. angielskiego i 3 z j. polskiego uzyskało wynik 100 %.
Najlepsze średnie wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych ( poziom podstawowy) uzyskali : Miłosz Kozycz ( średni wynik 98,33 %) i Julia Partyka ( 94,6%) .
Ogromnie gratulujemy Wam osiągniętych wyników!
I jeszcze raz z całego serca życzymy, żebyście jak najlepiej wykorzystali zdobyte procenty i punktowali z powodzeniem na wymarzonych uczelniach!
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne I LO

DRODZY KASPROWICZANIE!

Zdjecie

Tak jak obiecywaliśmy sobie na początku roku szkolnego, tak słowa wszyscy dotrzymaliśmy. DALIŚMY RADĘ!
My robiliśmy wszystko, żeby wskazywać Wam najlepsze sposoby, metody, kierunki, a czasem różne triki na zdobywanie wiedzy, umiejętności, czy rozwijanie uzdolnień. Wy robiliście wszystko, żeby czas spędzony w szkole był czasem owocnie i efektywnie wykorzystanym. Jesteśmy niezmiernie dumni z Waszych osiągnięć i niełatwych zmagań ze szkolną rzeczywistością. Może tego nie widać na co dzień, ale jak mało kto wiemy, jak bardzo zasłużyliście sobie na odpoczynek.
A teraz jeszcze raz wskazujemy wam obowiązkowe, wakacyjne kierunki! Z dala od trosk, szkolnych obowiązków i „kagańca” nowych technologii. Bawcie się najlepiej jak się da, ale BEZPIECZNIE! Podnieście głowę i oglądajcie świat takim, jaki jest w rzeczywistości. Czasem w słońcu, czasem w deszczu, czasem w górach, czasem nad brzegami mórz i oceanów. A czasem też przecież blisko domu…w każdym miejscu, to ciągle jest jeszcze najpiękniejszy ze światów!
DROGIE WAKACJE!
Weźcie pod swoje skrzydła naszą wspaniałą młodzież! Dajcie im to, na co sobie zasłużyli i czego teraz potrzebują najbardziej- odpoczynku, wytchnienia, oderwania się od szkolnych, codziennych schematów. Ale dajcie im też równie ważną, jak w szkole, naukę, płynącą z poczucia wolności, odpowiedzialności, pierwszej pracy, umiejętności mądrego wykorzystania każdej wakacyjnej sekundy. To też szkoła, szkoła ŻYCIA!
A wszystko po to, żebyśmy we wrześniu spotkali się w komplecie uśmiechnięci, pełni energii, gotowi do podejmowania nowych wyzwań. A teraz…
WAKACJE! WAKACJE! WAKACJE!
W imieniu wszystkich nauczycieli i pracowników I LO w Świdnicy
dyrektor Robert Kaśków