PILNE! WAŻNE! BARDZO WAŻNE! 🇵🇱 🇺🇦

Zdjecie

DRODZY KASPROWICZANIE!!!
Decyzją Starostwa Powiatowego w Świdnicy, od poniedziałku, 21 marca, będzie u nas w Kasprowiczu prowadzony oddział przygotowawczy dla młodzieży z Ukrainy.
Oddział przygotowawczy w III Liceum Ogólnokształcącym, który rozpoczął działalność 14 marca 2022 r., zapełnił się praktycznie w ciągu jednego dnia. Nie ma już miejsc dla kolejnych uczniów. Stąd decyzja o uruchomieniu kolejnych oddziałów przygotowawczych (w tym momencie w I LO i w Licem w Strzegomiu).
Oddział przygotowawczy to specjalna forma kształcenia dla obcokrajowców, którzy w ogóle nie władają językiem polskim. Program nauczania w oddziale przygotowawczym będzie opierał się na ramowych planach nauczania i podstawie programowej kształcenia w czteroletnim liceum ogólnokształcącym. Dla wszystkich uczniów przewidziane są osobne godziny języka polskiego jako języka obcego. Naukę w oddziale przygotowawczym mogą rozpocząć uczniowie , którzy mają ukończone co najmniej 8 lat nauki szkolnej w systemie edukacji Ukrainy.
Zajęcia edukacyjne w oddziale przygotowawczym będą prowadzone w języku polskim. Oddział ten zostanie objęty opieką osoby władającej biegle językiem ukraińskim, która w trakcie lekcji służyć będzie pomocą nauczycielom polskim.Każdy uczeń oddziału przygotowawczego zostanie do niego zakwalifikowany przez zespół kwalifikujący, a o ostatecznym przyjęciu do oddziału decydować będzie dyrektor szkoły.
Wysyłamy od razu informację dla zainteresowanych:
Młodzież z Ukrainy, która włada choć trochę językiem polskim, powinna starać się o przyjęcie w pozostałych szkołach prowadzonych przez Powiat Świdnicki, gdzie również zostaną oni objęci stosowną opieką i dodatkowymi zajęciami z języka polskiego.
Jesteśmy świadomi ogromnego wyzwania, ale oczywiście ZROBIMY WSZYSTKO, ABY NASI GOŚCIE JAK NAJSZYBCIEJ POCZULI SIĘ WŚRÓD NAS NAJLEPIEJ, JAK TO TYLKO MOŻLIWE!