Absolwent Kasprowicza, prof. dr hab. Marcin Wodziński, członkiem Polskiej Akademii Nauk!

Zdjecie

Absolwent naszego liceum z 1985r., prof. dr hab. Marcin Wodziński, właśnie został wybrany nowym członkiem Polskiej Akademii Nauk – w świecie nauki to ogromne, bardzo prestizowe wyróżnienie.
Prof. Wodziński jest obecnie kierownikiem Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Naukowo zajmuje się historią społeczną Żydów polskich XIX w., ruchem chasydzkim, dziejami Żydów śląskich. Jest autorem licznych publikacji, m. in. książek: Bibliography on the History of Silesian Jewry II (2004); Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland. A History of Conflict (2005); Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu (2008); Hasidism and Politics (2013); Historical Atlas of Hasidism (2018); Hasidism. Key Questions (2018).
Prof. Wodziński współtworzył narrację historyczną wystawy głównej Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.
Panie Profesorze, społeczność Kasprowiczan składa wyrazy szacunku i wielkie gratulacje!
Na zdjęciu grupowym z okresu szkolnego od lewej stoją: Mariola Białowąs, Bożena Mazur, Marcin Wodziński, Dariusz Szpot i nasz obecny dyrektor- Robert Kaśków