KASPROWICZ INACZEJ - SEQUEL

Zdjecie

Kontynuujemy nasz cykl KASPROWICZ INACZEJ. Tym razem w naszej galerii na pierwszym piętrze pojawiła się wystawa „DNI OTWARTE – retrospektywa”. Pandemia przerwała zabawę i odebrała możliwość prezentacji talentów, jakie ujawniły się przy okazji Dni Otwartych w naszej szkole, zatem prezentujemy dawne znane i nieznane prace uczniów - absolwentów, dla których przestrzeń szkoły stanowiła prowokację do kształtowania swoich talentów i dzielenia się twórczym dorobkiem. Autorami wielkoformatowych prac są Aleksandra Galant i Róża Krawczyk, a plakatów Maria Partyka.
Wystawie towarzyszy prezentacja zmysłowych szkiców, będących studium kobiecego i męskiego ciała, autorstwa Natalii Wiecheć (3C).
Niech te prace prowokują do twórczego działania i Was, obecni Kasprowiczanie!!!