58-100 Świdnica, ul. Pionierów Ziemi Świdnickiej 14, Tel. 74 6622720

Okres szkoły ponadgimnazjalnej jest czasem w życiu młodego człowieka, kiedy nabywa on umiejętności dotyczących dorosłego życia, poszukuje swojej tożsamości i akceptacji oraz boryka się z wieloma przeciwnościami. Jest to również okres intensywnych zmian psychicznych, którym towarzyszyć może wiele wątpliwości, niepokojów czy trudności zarówno ze strony młodzieży jak i rodziców. Dlatego od września na terenie Zespołu Poradni uruchomiono konsultacje dla uczniów i ich rodziców w zakresie:
  • kryzysu wieku dojrzewania (trudności emocjonalne, problemy w relacjach z innymi, problemy z akceptacją, itp.)
  • wsparcia w procesie wychowania dla rodziców
  • sytuacji trudnych, wydarzeń traumatycznych w życiu młodzieży

Prócz konsultacji możliwe jest uzyskanie pomocy w formie:

  • spotkań o charakterze wspierającym
  • terapii indywidualnej
  • terapii grupowej
  • interwencji kryzysowej
  • mediacji