Studium Talent

15 kwietnia aż 12 uczniów klasy II i III politechnicznej odebrało w Auli Politechniki Wrocławskiej certyfikat ukończenia Studium Talent. Studium Talent przeznaczone jest dla uzdolnionych uczniów dwóch ostatnich klas liceum. Podczas kursu realizowane są tematy z podstaw analizy i algebry lub fizyki. Zaliczenie kursu ( napisanie kolokwium na oceną pozytywną) pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów rekrutacyjnych na Politechnikę Wrocławską, a ukończenie go z oceną co najmniej bardzo dobrą gwarantuje przyjęcie na dowolny kierunek studiów na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki PWr. Certyfikat z fizyki otrzymali: Agnieszka Dudkiewicz, Mateusz Jaworski, Wiktoria Kowalik, Jakub Kupczyński, Jędrzej Lipski, Michał Szyszka, Karolina Zych, Jakub Kuriata. Certyfikat z matematyki otrzymali: Arleta Maćkała, Damian Fafuła, Dawid Łuczak, Karolina Kozakiewicz, Kacper Wiszczuk.
Warto podkreślić, że otrzymane przez nich oceny są celujące, bardzo dobre i dobre.

Bardzo cieszymy się z tych wyników i gratulujemy !!!