Współpraca I LO z Politechniką Wrocławską

Od pięciu lat już współpracujemy z Politechniką Wrocławską. Niesamowite korzyści czerpią z tej współpracy uczniowie klas politechnicznych. Są oni słuchaczami wykładów z matematyki wyższej prowadzonych przez dr Pawła Sztonyka, pracownika Politechniki, oraz mają możliwość uczestnictwa w zajęciach laboratoryjnych z fizyki w Wałbrzyskiej Filii Politechniki.
W bieżącym roku szkolnym nasze Liceum zostało zaproszone dodatkowo do projektu „Współpraca Politechniki Wrocławskiej ze szkołami ponadgimnazjalnymi”. Jesteśmy w tym projekcie jedną z siedmiu szkół województwa dolnośląskiego spoza Wrocławia (jedyną w powiecie świdnickim). Wybrano nas m.in. dzięki wysokim wynikom maturalnym z matematyki oraz dużym odsetkiem absolwentów studiującym na Politechnice.
Dzięki temu klasa biologiczno–chemiczna poszerza swoją wiedzę z chemii nieorganicznej, uczestnicząc w czterogodzinnych zajęciach laboratoryjnych, prowadzonych również przez pracowników Politechniki. Pierwsze zajęcia odbyły się 06. listopada, kolejne będą w grudniu i styczniu. W semestrze drugim zaplanowano zajęcia z chemii organicznej.
Profesor Andrzej Radosz na wykładach z fizyki, które odbywają się w naszym Liceum (raz, dwa razy w miesiącu) wprowadza uczniów klas politechnicznych w tajniki fizyki współczesnej, od teorii względności przez wszechświat do komputera kwantowego.
Oczywiście pan dr Paweł Sztonyk kontynuuje wykłady z matematyki, a laboratorium fizyczne pana Wojciech Magierskiego jest do naszej dyspozycji.

I LO