POLITECHNICZNA ZNÓW NA POLITECHNICE

Kolejny raz, dzięki uprzejmości dr inż. Damiana Pucickiego, pracownika Politechniki Wrocławskiej i naszego absolwenta, odwiedziliśmy laboratoria naukowo-dydaktyczne Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki we Wrocławiu. W laboratoriach technologicznych i pomiarowych Centrum Dydaktyczno-Technologicznego ‘TECHNOPOLIS’ mieliśmy sposobność zapoznania się z podstawami technologii przyrządów półprzewodnikowych i możliwościami pomiarów spektrofotometrycznych. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób i w jakich warunkach wytwarzane są krystaliczne struktury diod LED, laserów półprzewodnikowych czy fotodetektorów. Zapoznaliśmy się z falową naturą światła i budową prostego monochromatora, rozszczepiając światło białe na poszczególne składowe monochromatyczne (tworząc tęczę) dzięki takim elementom jak pryzmat czy siatka dyfrakcyjna. Działaliśmy również w przeciwną stronę… Wykorzystując diody LED, świecące trzema podstawowymi barwami RGB (czerwony-R, zielony- G, niebieski-B), w wyniku mieszania barw uzyskaliśmy światło białe. Dowiedzieliśmy się co to jest diagram chromatyczności oraz w jaki sposób opisać kolor „matematycznie” czyli za pomocą liczb, posługując się modelem barw CIEXYZ. Ujrzeliśmy na własne oczy jak niedoskonałe może być „sztuczne”- nie słoneczne światło białe i jaka jest różnica pomiędzy kolorem a barwą. Mieliśmy również okazję dowiedzieć się jak wycisnąć światło z ciała stałego, czyli jak w wyniku pobudzenia optycznego laserem świecącym na czerwono zmusić elektrony w krysztale do wyświecania światła podczerwonego. To nie był koniec naszej wycieczki. Odwiedziliśmy również Laboratorium Otwarte, w którym każdy student Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki może wykonać swój własny projekt dotyczący wykonania układów elektronicznych. Dowiedzieliśmy w jaki sposób wykonuje się płytki ze ścieżkami elektrycznymi i w jaki sposób montowane są do nich poszczególne elementy elektroniczne, a w tym również fotodetektory półprzewodnikowe.
Pięć godzin zajęć laboratoryjnych, na których zdobywaliśmy powyższą wiedzę przez samodzielne wykonywanie powierzonych nam zadań, było dla nas bardzo cenne i kształcące. Bardzo dziękujemy panu Damianowi Pucickiemu za tę możliwość i z niecierpliwością czekamy na następne warsztaty.

Klasa II P (wraz z opiekunami- A. Majewską i J. Moczulskim)