Prawie jak studenci

Najpierw dwugodzinny wykład z matematyki w szkole (jak zwykle prowadził dr Paweł Sztonyk), następnie szybki transport i zajęcia laboratoryjne w wałbrzyskim oddziale Politechniki Wrocławskiej. Tak, od razu po długim, uczniowskim weekendzie, wyglądał poniedziałek w IIP. Tym razem nasze umysły ścisłe zmagały się z zagadnieniami oporności, gdzie przy pomocy i wprowadzeniu w temat przez mgr inż. Wojciecha Magierskiego, szybko przeszły do samodzielnych pomiarów. Prace oczywiście nadzorował prowadzący, na bieżąco wyjaśniając wszelkie zawiłości w przepływaniu ładunków elektrycznych przez różne materiały. Pracowano w dwóch grupach (zmieniały się po dwóch godzinach)- jedna w laboratorium intensywnie realizowała ćwiczenia, druga z prof. Arturem Żydkiem, w sali seminaryjnej, powtórkowo, z pasją rozwiązywała zadania. Bo przecież niebawem kolejny sprawdzian z fizyki...