MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

W 1999 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego ustanowiło Święto Bibliotek Szkolnych. Biblioteka I LO zaprosiła uczniów na szereg wydarzeń czytelniczych i zachęciła ich do aktywnego udziału. Z okazji Święta Bibliotek Szkolnych - w roku 2016/2017 - przygotowano następujące imprezy czytelnicze:

  • Wystawa: „B jak BIBLIOTEKA”,
  • Akcja: „Nie oceniaj książki po okładce”,
  • Kawiarenka literacka.

„Nie oceniaj książki po okładce”, to akcja hepeningowa, którą prze-prowadzono na korytarzu szkolnym. Zorganizowano punk biblioteczny, w którym wypożyczano książki, obłożone w szary lub gazetowy papier. Osobami wypożyczającymi były uczennice z klasy 3 d, które zachęcały młodzież do włączenia się do akcji oraz częstowały własnoręcznie upieczonymi „babeczkami”.