Regulamin

Centrum multimedialnego

 

 1. Centrum multimedialne służy jako źródło wiedzy i informacji. Korzystać z niego mogą uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie.
 2. Z centrum można korzystać za zgodą bibliotekarza.
 3. Komputer multimedialny służy do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w Internecie.
 4. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.
 5. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej 2 osoby, a maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę. Można zarezerwować czas pracy na następny dzień.
 6. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu ewidencji i zostawić bibliotekarzowi ważną legitymację szkolną.
 7. Użytkownik ma obowiązek:
  • informować dyżurującego bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych,
  • zachować ciszę i nie spożywać posiłków,
 8. Nie wolno:
  • instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu
  • wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodny z prawem.
 9. Kopiować można wyłącznie na dyskietki lub płyty CD zakupione w bibliotece szkolnej.
 10. Na korzystanie z własnych dyskietek, płyt CD lub DVD należy uzyskać zgodę bibliotekarza.
 11. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).
 12. Za nieprzestrzeganie ww. regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera w określonym przez nauczyciele bibliotekarza czasie.