PAULINA ZDRADA (2d) w III etapie
II Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej!!!

Bibliologia – nauka humanistyczna, której przedmiotem badań jest książka we wszystkich jej aspektach, czyli jako obiekt materialny, nośnik treści, a także społeczne narzędzie kultury. Bibliologia zajmuje się historią książki oraz instytucjami z nią związanymi, tj. wydawnictwa, drukarnie, księgarnie, biblioteki, ośrodki informacji.

Informatologia – dyscyplina naukowa obejmująca całokształt zagadnień teoretycznych i prakty-cznych związanych z działalnością informacyjną. Korzysta ze ścisłych metod analizy, metod statystycznych oraz metodyki nauk społecznych.

Paulinie gratulujemy dotychczasowego sukcesu i życzymy laurów w finałowym etapie Olimpiady, który odbędzie się 17.04.2015 r. na Uniwersytecie Łódzkim.

Opiekun: Irena Szymaniak

II OLIMPIADA BIBLIOLOGICZNA I INFORMATOLOGICZNA

Z przyjemnością informuję, że dwie uczennice: ANETA PILARSKA (IIe) i PAULINA ZDRADA (IId) zakwalifikowały się do II etapu II Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Organizatorem Olimpiady jest Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Drugi etap odbędzie się 16 stycznia 2015 r. w Łodzi.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun: Irena Szymaniak

I OLIMPIADA BIBLIOLOGICZNA I INFORMATOLOGICZNA

III OLIMPIADA MEDIALNA

ZdjecieZdjecie

Uczennica klasy III d Karolina Jakubowska zakwalifikowała się do II Etapu I Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Organizatorem Olimpiady jest Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. Drugi etap odbędzie się w Łodzi, w dniu 31 marca 2014 r.

Karolinie życzymy dalszych sukcesów.

Opiekun: Irena Szymaniak