KSIĄŻKA I BIBLIOTEKA W ŚREDNIOWIECZU

Zdjecie To tytuł eseju, którym HUBERT KONIOR z kl. I m awansował do etapu okręgowego III Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej. Program Olimpiady koncentruje się na znaczeniu bibliologii i informatologii we współczesnym, często rozumianym interdyscyplinarnie, społeczeństwie informacyjnym. Organizatorem Olimpiady jest Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. II etap odbędzie się 15 stycznia 2016 r. w Łodzi.

Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego jest pierwszą w Polsce placówką, która naukę o książce i bibliotece uczyniła dyscypliną akademicką. Jej organizacji podjął się prof. dr Jan Muszkowski (1882-1953) w 1945 r.

Hubercie, dąż dzielnie poprzez skryptoria do społeczeństwa informacyjnego!

Opiekun – Irena Szymaniak