MATURA 2021 – NIE DALIŚMY SIĘ PANDEMII!!!

Zdjecie

Do tegorocznego egzaminu maturalnego przystąpiło 116 zdających. Zdawalność egzaminu to 99,15% ( przy średniej krajowej dla liceów 81% i dolnośląskiej 79,9%). Stosując skalę staninową, która odpowiada nam na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia i szkołę na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację, w większości przypadków znaleźliśmy się w klasie : powyżej średniej oraz wysokiej.
W części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym z j. polskiego oraz matematyki wynik szkoły znajduje się w klasie wysokiej, natomiast z j. angielskiego powyżej średniej. W skali kraju osiągnęliśmy najlepsze wyniki na poziomie podstawowym ( +10 pkt %) z : matematyki (+20 pkt %), j. polskiego ( +13 pkt %), j. angielskiego ( + 11 pkt%).
W części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym wynik z geografii znalazł się w klasie staninowej wysokiej, natomiast z matematyki, j. angielskiego , biologii, chemii, fizyki, historii i wiedzy o społeczeństwie w klasie powyżej średniej.
W skali kraju najlepsze wyniki na poziomie rozszerzonym ( + 10 pkt %) uzyskaliśmy z : geografii (+17 pkt %) i fizyki ( +10pkt %).
Nasze wyniki maturalne są również wyraźnie lepsze niż powiatowe i wojewódzkie. Na poziomie podstawowym : 46 zdających z j. angielskiego i 9 z matematyki osiągnęło wynik 100% . Natomiast na poziomie rozszerzonym : 6 zdających z j. angielskiego , 1 z fizyki i 1 z historii uzyskało 100 %.
Najlepsze średnie wyniki z egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych ( poziom podstawowy + najlepszy wynik z wybranego przedmiotu rozszerzonego ) uzyskali : Róża Krawczyk z klasy 3p , Marta Sługocka z 3d oraz Bartosz Partyka z 3c.
Gratulujemy świetnych wyników maturalnych osiągniętych w niesprzyjających warunkach pandemii i nauczania zdalnego, z którego chyba wszyscy zdaliśmy wspólnie egzamin.
BRAWO WY! BRAWO MY!