Klasy biologiczno-chemiczne ponownie wzięły udział w zajęciach prowadzonych przez pracownika Politechniki Wrocławskiej Wydziału Chemii

Zdjecie

„Z komputerem w świat chemii”
Wykład wygłosił dr. hab. inż. Robert Zaleśny profesor Katedry Chemii Fizycznej i Kwantowej Politechniki Wrocławskiej.
W skrócie…
Prelegent przedstawił rys historyczny rozwoju chemii obliczeniowej na tle postępu jaki został dokonany w zakresie rozwoju komputerów. Słuchacze mogli zapoznać się z możliwościami jakie oferują współczesne techniki symulacji atomistycznych w szeroko rozumianej chemii i dziedzinach pokrewnych. Podczas wykładu zostały przedstawione również perspektywy dalszego rozwoju w tym obszarze. Wykład został uzupełniony krótką sesją demonstrującą wykorzystanie symulacji komputerowych w modelowaniu reakcji chemicznych (reakcja cyklizacji butadienu) oraz w przewidywaniu struktury cząsteczek (optymalizacja geometrii fulerenu C180).
Ewa Świątkowska – nauczyciel chemii
– Zagadnienia poruszone podczas wykładu wymagały uwagi i skupienia od młodzieży, która nie zetknęła się z chemią kwantową i fizyczną w tak szerokim zakresie. Moim zdaniem tematyka inspiruje do poszukiwań i zachęca do podjęcia studiów w tym kierunku. Mogliśmy zobaczyć, w jaki sposób można wykorzystać systemy informatyczne do prowadzenia zaawansowanych badań naukowych, analizowania ich wyników i wizualizacji świata chemii kwantowej, który nie jest dostępny dla naszych oczu wprost. Dziękujemy!
Wykład z chemii oczami naszych uczniów
Hanna Bal i Amelia Dyczek – 1C
– Kiedy prof. Ewa Świątkowska powiedziała nam o zbliżającym się wykładzie, obawiałyśmy się, że zrozumiemy z niego raptem dwa słowa. Okazało się jednak, że wykład był tak dobrze przygotowany, że zrozumieliśmy wiele z przedstawionych zagadnień. Wykładowca pokazał nam jak dzisiaj prowadzi się badania naukowe i jak bardzo zaawansowany jest obecny stan wiedzy. Żyjemy w erze komputerów, Internetu i stale zmieniającego się świata. Dzięki pracy ludzi obdarzonych analitycznymi umysłami, możemy teraz na wysokim poziomie uczyć się chemii, którą tak bardzo lubimy, i z którą wiążemy naszą przyszłość. W dalszej części wykładu pokazano nam interesujące symulacje kwantowe, symulacje reakcji tworzenia produktów. Wręcz niezbędne okazują się narzędzia komputerowe, aby szybko przeprowadzić obliczenia kwantowe i wizualizować wyniki tych obliczeń. Pokazano nam tutaj wizualizacje C180 o bardzo interesującej strukturze. Naszym zdaniem wykład wniósł bardzo dużo i był dla nas niezwykle owocnym doświadczeniem. Mamy nadzieję, że jeszcze przyjdzie nam wziąć udział w podobnych projektach.
Michał Rydzewski – 2c
– Wykład dzięki swojej formie i świetnej wizualizacji przykuł moją uwagę. Mimo iż chwilami treść wykładu wydała się niezrozumiała, zachęcała ona do zgłębienia wiedzy z zakresu chemii kwantowej. Złożoność poruszanej kwestii wzbudziła ciekawość i chęć zapoznania się lepiej z tematem. Prowadzący wykład wydał mi się otwarty i skłonny do przekazania wiedzy odbiorcom. Widać było przygotowanie ze strony organizatorów, mimo obecnego reżimu sanitarnego. Biorąc pod uwagę całą wartość merytoryczną wykładu, jestem w stanie stwierdzić, że zaciekawił on mnie, a całokształt pracy podjętej przy realizacji wykładu oceniam bardzo pozytywnie.
Anna Galicka, Tymoteusz Jaśków – 2C
– Wykład był trudny, ale jednocześnie bardzo interesujący. Na co dzień nie mamy do czynienia z naukową terminologią, a nasza wiedza nie jest jeszcze na tyle rozległa, by wszystko, co zostało przedstawione podczas prelekcji, zrozumieć. Bardziej złożone zagadnienia zachęcają i mobilizują nas do pracy nad pogłębianiem wiedzy. Z punktu widzenia osób będących na kierunku biologiczno-chemicznym bardzo doceniamy przekazaną wiedzę i wprowadzenie nas w tajniki chemii. .
Chętnie weźmiemy udział w kolejnych wykładach!