Nauczyciel „Kasprowicza”, prof. Michał Ossowski, z tytułem
Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

Zdjecie

W dniu 25 lutego 2021r Sejmik Dolnośląski jednogłośnie przyznał Michałowi Ossowskiemu Srebrną Odznakę Honorową "Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego".
Prof. Michał Ossowski to obecnie emerytowany nauczyciel I LO w Świdnicy. Absolwent naszej szkoły. Wieloletni i wybitny nauczyciel matematyki – sława i chwała liceum. Wychowawca wielu pokoleń uczniów „Kasprowicza” – uznany autorytet i wzór wychowania patriotycznego. W 1980 r. zaangażował się w tworzenie pierwszej Solidarności. Przez wiele lat sprawował mandat radnego Rady Miejskiej Świdnicy. Był także jej przewodniczącym. W 1980r. uhonorowany tytułem Zasłużony dla miasta Świdnicy. Panie Profesorze, gratulujemy i dziękujemy!
Z inicjatywą uhonorowania prof. Michała Osowskiego wystąpiło Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Świdnicy, które reprezentował p. Bolesław Marciniszyn. Wniosek mocno też wspierał i promował na forum Sejmiku p. Jacek Iwancz, dyr. II LO oraz równocześnie świdnicki radny Sejmiku Dolnośląskiego.