Z głębokim żalem zawiadamiamy...

Zdjecie

Pani Profesor Danuta Sekuła – nauczycielka języka francuskiego. Zatrudniona w I LO w okresie 1994-2001. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dyrektorka SP nr 2 i SP nr 12. Kiedy zapadła decyzja o likwidacji SP nr 12, została w 2006 r. dyrektorką Niepublicznej SP Stowarzyszenia Oświatowego „Bliżej Dziecka”. Tłumacz przysięgły języka francuskiego. Odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej i orderem Janusza Korczaka przyznanym przez Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Zmarła 19 grudnia 2020 r. w wieku 68 lat.
Cześć Jej pamięci!