Wspólne fakultety dla wszystkich maturzystów? Oczywiście!

Zdjecie

rzy zdalnym nauczaniu to nie problem. 20 listopada zorganizowano takie właśnie spotkanie. Poprowadził je autor książki o toposie podróży, (premiera 10.11.2020!), dr Maciej Pabisek, który wiódł nas magiczną narracją przez kolejne etapy ewolucji tego motywu. Zagubiliśmy się w labiryncie, odnaleźliśmy w idealnym mieście i wróciliśmy jako bohaterowie. Zatem lekcja była jak podróż...
Dr Maciej Pabisek jest nauczycielem w jednym z krakowskich liceów; jako trener oświaty wspiera m.in. takie projekty edukacyjne jak: Szkoła dla Innowatora (Centrum Edukacji Obywatelskiej), SpołEd - lekcja wychowawcza (Centrum Cyfrowe); Profesjonalny Polonista (Uniwersytet Jagielloński). Jest współautorem podręczników do języka polskiego „Lustra świata”, „Nowe lustra świata”, autorem kilkudziesięciu artykułów propagujących nowoczesne metody nauczania, z których niektóre stały się lekturami studentów polonistyki. Jego scenariusze zajęć były wielokrotnie nagradzane m.in. przez Ministerstwo Energii czy Ministerstwo Środowiska. Wszystkich zaineresowanych zgłębieniem tematu odsyłamy do lektury książki naszego Gościa „W stronę pułapki. Motyw podróży jako wyróżnik kompozycyjny w wybranych utworach 2. połowy XX wieku”.