ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI- Święto każdego Polaka

Zdjecie

Trzech okupantów rozszarpuje kraj i dzieli go między siebie. Następują 123 lata pełne represji, terroru, powstańczych walk i bitew. Czas, w którym Polska znika z mapy, by pamięć o sobie zachować w tych, którzy będą walczyć za jej wolność.
DROGA DO WOLNOŚCI
Rok 1914 - wybucha konflikt o skali światowej, który miesza szyki zaborców i umożliwia Polakom odzyskanie niepodległości., Powstają ugrupowania polityczne, skierowane przeciwko zaborcom. Członkowie Naczelnego Komitetu Narodowego jednoczą wszystkie ruchy niepodległościowe. Latem 1914 roku Józef Piłsudski tworzy Legiony Polskie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Woodrow Wilson opowiada się za niepodległością Polski. We wrześniu 1917 roku powołana zostaje tzw. Rada Regencyjna, sprawująca władzę tymczasową. To ten organ po uwolnieniu Józefa Piłsudskiego z twierdzy magdeburskiej nawiązuje z nim współpracę.
11 listopada 1918 roku Niemcy kapitulują, a I wojna światowa dobiega końca. Wtedy to Piłsudski otrzymuje pełnię władzy nad tworzonymi oddziałami Wojska Polskiego, by 14 listopada odzyskać władzę cywilną i objąć stanowisko Naczelnika Państwa Polskiego.
Oficjalnie 16 listopada 1918 roku do szefów wszystkich państw Ententy wysłana zostaje notyfikacja o powstaniu niepodległego Państwa Polskiego.
NIE POZWOLILI ZAPOMNIEĆ
W ciągu 123 lat rozbrzmiewają utwory Fryderyka Szopena, Stanisława Moniuszki i Henryka Wieniawskiego. Wplecione w nie elementy folkloru polskiego ożywiają na nowo miłość Polaków do ojczyzny. Romantycy i pozytywiści wdzierają się pomimo cenzury na karty polskiej literatury i tak oto powstają dzieła Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej i Henryka Sienkiewicza. Zawarte w nich najważniejsze wartości, zostają okraszone patriotyczną nutą, która porywa Polaków i pokrzepia ich serca. Dodatkowo na salony wstępuje Jan Matejko, który ruchem pędzla ożywia dawne historyczne wydarzenia. Historia potężnej Polski uwieczniona na obrazach wzmacnia chęć do walki o utracony kraj. Tak buduje się świadomość narodowa Polaków.
NIE DAJMY SIĘ PODZIELIĆ!
Ponad 100 lat temu Polacy zjednoczyli się, by odzyskać wolność. Mimo, że wielu bohaterów odzyskania niepodległości miało odmienne poglądy i różne wizje drogi ku wolności, wszystkim przyświecał jeden cel. Utworzyć silne, spójne państwo. Bez podziałów, bez nienawiści - kraj, w którym każdy obywatel ma równe prawa. W pierwszych wolnych wyborach w 1919 roku prawo do głosu otrzymały kobiety. Był to początek zmian, które Polacy powinni kontynuować, nie tylko wtedy, ale także i dziś. Pomiędzy rodakami istnieją różnice, ale łączy ich jeden, wspólny mianownik – tożsamość narodowa.