Jak rozwikłać Tajemnice ulicy Pańskiej i Niebieskich zakonów, czyli spotkanie z Panem Wojciechem Korycińskim

Zdjecie

29.11.2016 r. odbyło się spotkanie z autorem świdnickich kryminałów – Panem Wojciechem Korycińskim. Klasy pierwsze miały okazję poznać polonistę I LO jako pisarza, który wydał już dwie powieści: „Tajemnica ulicy Pańskiej”, „Niebieskie zakony” i pracuje nad kolejną.

Powieści Pana Korycińskiego mają charakter eseistyczny, gdyż są utworami niejednorodnymi gatunkowo, łącząc cechy eseju w warstwie poznawania miasta jako tekstu kultury (architektura, układ planistyczny, malarstwo, rzeźba) oraz cechy powieści kryminalnej w budowaniu fabuły. Książki te związane są z miejscem zamieszkania autora. Wydarzenia historyczne wpływają na kształtowanie tożsamości bohaterów. Różne perspektywy analizy tych powieści pozwalają na wyodrębnienie aspektu historycznego (pożar miasta, loże masońskie, społeczeństwo i władza), geograficznego (motyw mapy, prowincji), socjologicznego (Śląsk jako wielokulturowy tygiel), aspekt etnograficzny (fotografia, kuchnia, podania, legendy) oraz aspekt filologiczny (nazwy topograficzne, języki). O tym rozmawiała z pisarzem pani Irena Szymaniak.

Dla stworzenia pełnego portretu naszego twórcy p. Małgorzata Szyszka zadała pytania z kwestionariusza Prousta. Wspomniany kwestionariusz to zestaw pytań, który krążył po europejskich salonach na przełomie XIX/XX wieku. Pozornie błahe pytania dotyczące upodobań osoby odpowiadającej stały się jednym z pierwszych przykładów „testu” osobowości.

Pan Wojciech Koryciński udzielił młodzieży wielu cennych rad dotyczących warsztatu pisarza, procesów wydawniczych oraz dystrybucji książek. Zaprezentował również przedsięwzięcia literackie, które zainicjował i kontynuuje od 11 lat, np. Środa Literacka, Rzeźnia Poetycka, ubogacając tym ofertę kulturalną Świdnicy.