Rocznik: 1948
Dobrzańska Danuta
Grudzińska Mirosława
Jancarz Henryk
Kruszewski Ludwig
Krzepłowski Andrzej
Kurczyńska Elżbieta
Lewińska Jadwiga
Malinowska Wanda
Milczarek Weronika
Pilarczyk Danuta
Poddubny Jerzy
Polak Helidor
Rządkowska Maria
Sajkow Aleksander
Sowa Kazimierz
Stokłosa Stanisław
Tomaszewski Lesław
Turkowid Władysław
Tyrowicz Tadeusz
Walter Zbigniew
Żarska Grażyna
Ząbek Józefa