Rocznik: 1954
Braniecki Sławomir
Cembruch Teresa
Firosz Michał
Guzdek Danuta
Janicki Mieczysław
Karpeta Włodzimierz
Klein Henryka
Kożuch Ryszard
Kulesza Marian
Lipińska Regina
Łuczak Maria
Mróz Marian
Proszek Teresa
Ptak Antoni
Siwek Danuta
Szul Roman
Tobiasz Józef
Trawińska Zofia
Uszycki Wojciech
Wasilewski Andrzej
Witkowski Jan