Rocznik: 1961
Błachowski Maciej
Całka Jan
Chmielarz Olga
Gazdowicz Jadwiga
Goldberg Antonina
Goliszek Roman
Góralski Wojciech
Hajów Roman
Jagielnicka Barbara
Kamińska Krystyna
Korakulska Aleksandra
Komorowska Halina
Krzyśków Kazimierz
Lipiński Leszek
Marek Józef
Mazanka Zdziwsław
Nowiński Waldemar
Oczkowicz Anna
Olszewska Kazimiera
Papina Danuta
Pest Teresa
Pietrzkiewicz Zofia
Postuszyński Andrzej
Ryniec Andrzej
Semeniak Barbara
Siwek Barbara
Sosik Stanisław
Sozański Józef
Stampkowski Jerzy
Tomala Anna
Wasilewski Stanisław
Walasek Zofia