WARSZTATY GEOLOGICZNE i GRYWALIZACJA

Zdjecie

Z takimi obszarami zmierzyła się klasa 2G podczas wyjazdu do Wrocławia i uczestniczenia w warsztatach w Muzeum Geologicznym i na Uniwersytecie Ekonomicznym. Uczniowie doskonalili się w zakresie rozpoznawania i klasyfikowania skał. Podczas warsztatów mieli okazję zobaczyć różne skały i minerały oraz poznać procesy rzeźbotwórcze zachodzące na naszej planecie. Następnie w zespołach rozpoznawali typy skał, które zostały im przydzielone i wskazywali właściwości tych okazów.
W drugiej części wyjazdu wzięli udział w wykładzie dotyczącym marketingu i zajęciach na temat "Grywalizacja jako narzędzie zarządzania konsumenta". Z dużym zaangażowaniem wykonali projekt dotyczący tego właśnie zagadnienia na przykładzie przedmiotów lekcyjnych w szkole. Połączenie wiedzy z praktyką wszystkim się spodobało i wywołało pytanie o termin kolejnych takich zajęć.
GRYWALIZACJA jest to wykorzystanie mechanizmów znanych z gier do innych niż gra obszarów. Stosuje się ją w celu utrzymania zaangażowania, budowania nawyków i kształtowania pozytywnych zachowań oraz dążeniu do osobistego lub zespołowego mistrzostwa.